Cauta in site

Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare

Oficiul de Cadastru Şi Publicitate Imobiliara ……………..

BIROUL  DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………….

CERERE

pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

        Domnule asistent-registrator,

            Subsemnatul (a) ……………………………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea …………


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit

Model contract individual de munca 2015 actualizat conform legii 12/2015 privind formalismul contractului individual de munca. Acest model de contract este o forma revizuita a modelului de CMI de aici

 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Nr._______ din data ___/___/_______
încheiat şi înregistrat sub nr. ____________________/____________ in registrul general de evidenţă a salariaţilor
 


Legea 70 din 2015 privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar

Legea nr 70/2015 privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar si introducerea sistemelor moderne de plată

LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015
pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT:
PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015


Cerere Demisie cu Preaviz

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii. Perioada de preaviz de ____ zile calendaristice va decurge da la data prezentei pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la S.C. _______________________________ . Va rog sa procedati la intocmirea documentelor necesare pentru incetarea contractului individual de munca! Formular Cerere Demisie cu Preaviz - contracte munca