Cauta in site

Pasaport simplu electronic pentru minor sub 14 ani

Acte necesare pasaport simplu electronic pentru minor sub 14 ani
Documente necesare eliberare pasaport simplu electronic pentru minorii sub 14 ani
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.
Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul minorilor care nu au implinit 14 ani sunt:


Pasaport simplu electronic

Acte necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic
Conditii eliberare pasaport electronic.
Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate (art. 15 alin. 1 şi 8 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate).
Cetăţenii români nu pot detine


Procura ( imputernicire ) Persoana din strainatate pentru persoana din Romania

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat in tara fara a avea nevoie de apostila
PROCURA SPECIALA GENERALA
Subsemnatul ______, domiciliat in ______ identificat cu ______ seria _______ nr.____________, eliberat de _____
împuternicesc prin prezenta


Imputernicire Auto

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata autoritatilor administratiei publice si instantelor judecatoresti, in fata organelor de politie rutiera, la Registrul Auto Roman, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice,


Contract Individual de Munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor
A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică/fizică ………….., cu sediul/domiciliul în STR. ……………., NR. 1, BL. …, SC. …, ET. …, AP. …, LOC. ……………, JUDETUL ……….., COD POSTAL-……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………,
şi