Formulare Acte - Model download gratuit Acord de transfer Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Acord de transfer

Taburi primare

Download Model de Acord de transfer

Download formular Model de Acord de transfer in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Acord de transfer download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Acord de transfer in format pdf, word, doc

ACORD DE TRANSFER

Incheiat astazi ............

la .........................

I. PARTILE ACORDULUI

1.1. Clubul ........................., cu sediul in ...................., str. ........................, nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul .........., inscris la ................., in registrul .................., sub nr. ...., pe baza certificatului de inscriere nr. .... din ........, avand contul nr. .........., deschis la .........., telefon .........., fax .........., reprezentat de ..........., cu functia ........, in calitate de cedent si

1.2. Clubul ........................., cu sediul in ....................., str. ........................, nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul .........., inscris la ................., in registrul .................., sub nr. ...., pe baza certificatului de inscriere nr. .... din ........, avand contul nr. .........., deschis la ..........., telefon .........., fax ..........., reprezentat de .........., cu functia de ........, in calitate de cesionar.

In prezenta si cu acordul irevocabil al judecatorului care face obiectul transferului, au convenit sa incheie prezentul acord transfer, cu respectarea urmatoarele clauze:

II. OBIECTUL ACORDULUI DE TRANSFER

2.1. Obiectul prezentului acord de transfer il constituie transferarea jucatorului ...................., fiul lui .......... si al .........., nascut la data de .........., in .............., judetul/sectorul ..............., domiciliat in ..............., str. ............... nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul .........., avand actul de identitate .... seria .... nr. .........., eliberat de .........., la data de .......... si legitimatia de jucator nr. ...., din .........., eliberata de .......... .

2.2. Transferul jucatorului sus-mentionat se face de la clubul ............

la clubnul ...............

III. DURATA TRANSFERULUI

3.1. Transferul este definitiv si incepe sa-si produca efectele incepand cu data de ............ .

sau

3.1. Transferul este temporar si este efectuat pe perioada de la ........ pana la ............ .

IV. INDEMNIZATIA DE FORMARE/PROMOVARE

4.1. Odata cu semnarea prezentului acord de transfer, clubul cesionar isi asuma urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca clubului cedent indemnizatia de formare/promovare in valoare de ............. LEI/EURO/USD, stabilita potrivit bazei de calcul anexe, care face parte integranta din prezentul acord de transfer;

b) sa retrocedeze clubului cedent judecatorul care face obiectul prezentului acord de transfer la incheierea termenului prevazut la pct. 3.1.

4.2. Clubul cesionar urmeaza sa incheie, incepand cu data la care incepe sa-si produca efectele prezentul acord de transfer, contractul individual de munca, potrivit prevederilor legii.

V. ALTE CLAUZE

5.1. In cazul in care clubul cesionar nu-i indeplineste obligatiile financiare fata de clubul cedent, va raspunde potrivit prevederilor regulamentelor federatiei de ramura.

5.2. .................... .

5.3. .................... .

etc.

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Prezentul acord de transfer, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

6.2. Prezentul acord de transfer a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul pentru ........................... .

CLUBUL CEDENT CLUBUL CESIONAR

Sunt pe deplin de acord cu

prevederile prezentului acord de transfer

JUCATORUL

Inregistrat sub nr. ......... din ...............

la .........................

SEMNATURA

 

 

 
 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Acord de transfer au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Acord de transfer va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !