Formulare Acte - Model download gratuit Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare

Taburi primare

Oficiul de Cadastru Şi Publicitate Imobiliara ……………..

BIROUL  DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………….

 

 

Nr. de înregistrare ………………/……/…../ 20……

CERERE

pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

 

 

         Domnule asistent-registrator,

 

            Subsemnatul (a) ……………………………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea ………………………………..…………… str. ……………..……..............…………….........…… nr. ………........./….......................…, legitimat (ă) cu …………………............................…………..…., CNP ……….....…........……............…, tel/fax ………………..................................................................., e-mail: …………........................…, vă rog să-mi eliberaţi un extras de carte funciară de informare, privind imobilul situat în comuna/ oraşul/ municipiul ........................................................….............…, str. ………………………………............…., nr. ……….….  bl. ………..scara …….... ap……..., având Cartea Funciară nr. …………….....................…. a localităţii ……...................……............................…, cu nr. cadastral ………………..………….....................................................................................…….…., necesar la ……...…………............................……………………...…………………….............…………… .

 

 

Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru informare:

prin poştă     □

la sediul BCPI  □

fax        □

 

 

 

 

 

S-a achitat tariful de …….................................….. lei prin chitanţa nr………………/20….., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 

 

 

 

Data ..…./……………../ 20..…                                                         Semnătura,

 

 

 

 

Cerere ANCPI pentru extras de carte funciara de informare

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !