Formulare Acte - Model download gratuit Contract de constituire a dreptului de uzufruct Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de constituire a dreptului de uzufruct

Taburi primare

Download Model de Contract de constituire a dreptului de uzufruct

Download formular Model de Contract de constituire a dreptului de uzufruct in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de constituire a dreptului de uzufruct download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de constituire a dreptului de uzufruct in format pdf, word, doc

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul .............................., domiciliat in ............, str. .............., nr......, bl......, ap....., jud. ..........................., posesor al B.I. cu seria ..., nr.........., eliberat de Politia ......................................., la data de .........................................., in calitate de PROPRIETAR.

Subsemnatul(a).................., domiciliat in ............, str..............., nr......, bl......, ap....., jud. .............................., posesor al B.I. cu seria ..., nr.........., eliberat de Politia .........................................., la data ............................................., in calitate de UZUFRUCTUAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Constituirea dreptului de uzufruct asupra bunului .......................................... (se descrie bunul, componentele acestuia, etc.).

Art.3

Plata unei indemnizatii de ..... /luna, in schimbul constituirii dreptului de uzufruct.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ... ani.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

Art.5

In schimbul constituirii dreptului de uzufruct, uzufructuarul va achita proprietarului suma de ... lei, la fiecare data de ..................... a lunii.

V. RISCUL LUCRULUI

Art.6

Riscul deteriorarii sau pieirii fortuite a lucrului ramane in sarcina proprietarului, acest contract nereprezentand titlu translativ de proprietate.

VI. DREPTURI SI OBLIGATII

Art.7

Drepturile proprietarului:

- dreptul sa instraineze nuda proprietate.

- dreptul sa greveze cu sarcini nuda proprietate, cu respectarea prerogativelor uzufructuarului.

Art.8

Obligatiile proprietarului:

- obligatia de a se abtine de la orice fapt sau act care ar impiedica sau tulbura exercitiul normal al uzufructului.

- obligatia de a-l garanta pe uzufructuar de evictiune.

Art.9

Drepturile uzufructuarului:

- de a folosi bunul si de a-i culege fructele (naturale, industriale si civile).

- are dreptul, dupa o prealabila notificare, sa instraineze emolumentul dreptului de proprietate.

Art.10

Obligatiile uzufructuarului:

- obligatia de a plati lunar pretul contractului.

- obligatia sa foloseasca bunul ca un bun proprietar.

- obligatia sa foloseasca bunul potrivit destinatiei data de proprietar.

- de a plati taxele si impozitele anuale ale bunului.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.11

In cazul in care proprietarul isi incalca obligatiile asumate prin prezentul contract, acesta datoreaza cu titlul de daune-interese suma de ...... lei.

Art.12

In cazul in care uzufructuarul plateste cu intarziere pretul contractului, datoreaza cu titlul de penalitati de intarziere suma de ....... lei/zi.

Art.13

In cazul in care uzufructuarul isi indeplineste cu intarziere obligatia de a restitui lucrul primit in folosinta, datoreaza cu titlul de penalitati de intarziere suma de ........ lei/zi.

Art.14

In cazul in care uzufructuarul schimba destinatia data de proprietar bunului sau nu foloseste bunul ca un bun proprietar datoreaza cu titlul de daune-intere suma de ....... lei.

Art.15

In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept, dar nu mai inainte de punerea debitorului in intarziere, in formele prevazute de lege.

VIII. FORTA MAJORA

Art.16

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.17

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat la data de .........., in ... exemplare.

 

 

Proprietar                                        Uzufructuar

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

rearearae

- 421412 (neverificat) - 4 ani ago.

hg

- tf (neverificat) - 4 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de constituire a dreptului de uzufruct au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de constituire a dreptului de uzufruct va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !