Formulare Acte - Model download gratuit Declaraţie căsătoriei Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Declaraţie căsătoriei

Taburi primare

Download Model de Declaraţie căsătoriei

Download formular Model de Declaraţie căsătoriei in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Declaraţie căsătoriei download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Declaraţie căsătoriei in format pdf, word, doc

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespunde serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 5287

Anexa nr. 5

DECLARATIE DE CASATORIE

 

 Domnule Ambasador/Consul General

 

Subsemnatul__________________________________________________, domiciliat în

___________________, str.__________________, nr._______, sc._____, et.____ap.___

judetul___________________, posesor al pasaportului/cartii de identitate seria _____, nr.

___________, emis de _______________, având codul numeric personal

________________________si 

subsemnata_________________________________________________________________

domiciliata în_____________________, str.______________________, nr. ____, sc.___

et.____, ap.____, judetul___________________, posesoare a pasaportului/cartii de identitate

seria___________, nr.____________, emis de ________________________,la data de

________________, având codul numeric personal________________________, cunoscând

prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, declaram pe proprie

raspundere urmatoarele:

1.  În vederea casatoriei pe care dorim sa o încheiem, declaram ca am luat cunostinta

reciproc de starea sanatatii noastre în vederea încheierii casatoriei, precum si de prevederile

art. 4 – 10 si 27 din Codul familiei si nu exista nici o piedica legala pentru încheierea

casatoriei.

2. Totodata, declaram ca, dupa încheierea casatoriei, vom purta numele de familie:

SOTUL________________________________________________________________

SOTIA_________________________________________________________________

Data_______________

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

       

SEMNATURILE

 

         __________________________

         __________________________

 

        VIZA  CONSULULUI

 

       __________________________

Am primit certificatul de casatorie

seria________nr._____________

Data_______________________

Semnatura,

___________________

Urmeaza încheierea de autentificare, pe verso.

 

sursa: mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Declaraţie căsătoriei au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Declaraţie căsătoriei va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !