Formulare Acte - Model download gratuit Procura de administrare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura de administrare

Taburi primare

Download Model de Procura de administrare

Download formular Model de Procura de administrare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura de administrare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura de administrare in format pdf, word, doc

Procura de administrare

 

Anexa Nr.23
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

PROCURĂ  de administrare

Subsemnatul/a_________________________________________________, născut/ă la data de____________, în_____________________________________
cu domiciliul în______________________________________________________,
identificat prin ______________________________________________________,
având codul numeric personal__________________________________________,
împuternicesc pe____________________________________________________,
născut/ă la data de_________________, în _______________________________,
domiciliat/ă în _______________________________________________________,
care se legitimează cu ________________________________________________,
ca, în numele meu şi pentru mine, să administreze__________________________
___________________________________________________________________
______________________________ (se vor arăta bunurile ce urmează a fi administrate).
Mandatarul meu va face oriunde va fi necesar dovada proprietăţii mele asupra bunurilor respective, mă va reprezenta şi îmi va susţine interesele înaintea instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, a notarului public, precum şi faţă de particulari în legătură cu îndeplinirea oricăror acte de administrare şi conservare ale bunurilor respective. În acest sens el va putea să efectueze inclusiv reparaţii şi consolidări. Mandatarul meu va plăti orice sume de bani pe care le datorez cu orice titlu instituţiilor şi/sau particularilor.
Mandatarul meu va putea trata şi încheia orice contract de închiriere, fixând termenul şi preţul în condiţiile legale, va putea primi chiriile, va putea ridica, în numele meu şi pentru mine, orice sume de bani şi obiecte de la oricine şi de oriunde, dând chitanţă descărcătoare.
Mandatarul meu va urmări şi asigura respectarea contractelor încheiate, va putea introduce orice acţiune civilă pentru plata chiriei şi/sau evacuarea chiriaşilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Redactată astăzi___________________, la Ambasada/Consulatul General al României la _________________________, în ______exemplare, din care _____exemplare s-au eliberat părţilor.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura,

 

Urmează încheierea de autentificare pe verso.

 

 

sursa:  mae.ro

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

este super ok

- MIRON DOREL (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Procura de administrare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura de administrare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !