Cauta in site

Acte

Statut fundatie (II)

STATUTUL Fundatiei ...............................

Subsemnatul/Subsemnatii (Subscrisele)

a) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

b) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

............................................................................................................


Statut federatie

STATUT al Federatiei ".................."

Cap. I: Denumirea, forma juridica, sediul si durata de functionare

Art. 1

Prezenta federatie poarta denumirea de "......................" numita in cele ce urmeaza "Federatia".

Federatia se infiinteaza la initiativa urmatoarelor persoane:


Statut asociatie non-guvernamentala

STATUT ASOCIATIE NON-GUVERNAMENTALA

 

Capitolul I

Dispozitii generale

Art.1

Se constituie Asociatia cu denumirea............ potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare, de catre urmatoarele persoane, membri fondatori:

.....................................

.....................................

.....................................

Aceasta denumire va fi respectata in toate documentele, anunturile si relatiile cu alte institutii.


Statut asociatie (II)

STATUTUL Asociatiei ..................... Subsemnatii ( Subscrisele) ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in .................. ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in .................. ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in ..................


Statut asociatie (I)

ASOCIATIA ....................

STATUT

Asociatia ........

I. DENUMIREA, MEMBRII FONDATORI, FORMA JURIDICA, DURATA, PATRIMONIUL SI SEDIUL

Art. 1. Urmatorii:

- ..........................., cetatean .........., nascut la data de ..........., rezident in .............., str. ..........., nr. ..., sector/judet ........., avand pasaport nr. ..., eliberat la data de ............ de ..............;


Promisiune unilaterala de vanzare

PROMISIUNE UNILATERALA DE VANZARE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul ......................, domiciliat in.............., str............, nr...., bl...., ap...., posesor al B.I. cu seria...., nr........, in calitate de promitent.

Subsemnatul ......................, domiciliat in.............., str............, nr...., bl...., ap...., posesor al B.I. cu seria...., nr........, in calitate de beneficiar al promisiunii.

II. OBIECT

Art.2


Procura vanzare autoturism

Procura vanzare autoturism
Model formular consular procura speciala de vanzare autoturisme
Pentru aceasta, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile legate de vânzarea autoturismului descris, reprezentându-mă în faţa organelor administrative, inclusiv Biroul Poliţiei rutiere din jud.___, administraţia financiară locală, RAR, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar,


Procura speciala vanzare imobile

Formular consular model procură speciala vanzare imobile

Pentru aceasta, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa organelor administrative, judecătoreşti, a notarului public şi a particularilor în vederea semnării contractului în formă autentică de vânzare-cumpărare primind preţul înstrăinării bunului.


Procură specială pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar

Procură specială pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar
Subsemnatul ..... Imputernicesc pe -.......... sa ma reprezinte în fata institutiilor publice, instantelor judecatoresti, precum si fata
de particulari, pentru a-mi sustine drepturile si interesele în legatura cu obtinerea certificatului de cazier judiciar.