Acte necesare

APLICARE VIZA DE RESEDINTA - FLOTANT

ACTELE NECESARE APLICARII VIZEI DE RESEDINTA (FLOTANT)

Viza de resedinta se aplica persoanelor care, din diferite motive, locuiesc in alta parte decat acolo unde au domiciliul stabil (muncitori sezonieri, elevi, sudenti, persoane care locuiesc in gazda etc.);
Pentru aceasta, trebuie prezentate urmatoarele documente:


COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

 1. Sentinţă civilă în original , cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă;
 2. B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin al solicitantului ;
 3. Certificate de stare civilă, în original şi copii xerox;
   

Actele pentru complectarea actelor de stare civila se face la Primarie la serviciul STARE CIVILA

 


DIVORT PRIN ACORDUL SOTILOR

ACTELE NECESARE PENTRU DIVORT PRIN ACORDUL SOTILOR

 1. Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
 2. Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
 3. Declaraţie autentificată în faţa notarului public, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;
 4. Livret de familie, în original;
 5. Dosar .

 

Actele pentru divort se depun la Primarie la serviciul STARE CIVILA


ELIBERARE ADEVERINTE DE INHUMARE

ACTE NECESARE ELIBERARE ADEVERINTA DE INHUMARE

Actele necesare pentru eliberarea adeverintei de înhumare pentru inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman /de origine romana/ originar din Romania, al carui deces s-a produs in strainatate:

I.Decesul a fost înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la ambasada /oficiul consular de carieră al României şi a fost eliberat certificatul de deces :

a) Decesul a fost înregistrat la autorităţile locale din străinătate:


ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 • Actele de identitate ale soţilor: B.I./C.I./Paşaport C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • Certificatul de căsătorie în original şi copie xerox
 • Certificatele de naştere ale copiilor în original şi copie xerox.
 • Certificatul de naştere al mamei în  original şi copie xerox.
 • Sentinţă civilă care să poarte ştampilă de  rămasă definitvă şi irevocabilă cu privire la încredinţarea minorilor în original şi în copie xerox