Altele

COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

  1. Sentinţă civilă în original , cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă;
  2. B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin al solicitantului ;
  3. Certificate de stare civilă, în original şi copii xerox;
     

Actele pentru complectarea actelor de stare civila se face la Primarie la serviciul STARE CIVILA