Casatorie

INREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILA INTOCMITE IN STRAINATATE ALE CETATENILOR ROMANI CARE AU DOMICILIUL IN LOCALITATE ROMANIA SAU ULTIMUL DOMICILIU IN LOCALITATE ROMANIA

 • Certificatul de stare civila , in original eliberat de autoritatile locale competente din strainatate
 • Copie xerox legalizata a certificatul de stare civila strain
 • Traducere in limba romana legalizata a certificatului de stare civila strain
 • Declaratii ale sotilor , autentice , cu privire la numele de familie pe care il poarta in timpul casatoriei , daca in certificatul de casatorie strain nu se mentioneaza acest lucru
 

Observatii


ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL DINTRE SOŢI ESTE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE

 • Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea că are domiciliul în străinătate şi copie xerox
 • Certificatul de naştere în original şi în copie xerox
 • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română
 • Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi în copie xerox

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL DINTRE VIITORII SOŢI ESTE CETĂŢEAN STRĂIN

 • Paşaport în original şi în copie xerox.
 • Certificat de naştere în original, în copie xerox legalizată  şi  traducere în limba română , legalizată.
 • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere în limba română legalizată
 • Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare (dacă este cazul),
  Aceste acte pot fi:
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original, copie xerox legalizată şi traducere în limba română legalizată;

ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 • Actele de identitate ale soţilor: B.I./C.I./Paşaport C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • Certificatul de căsătorie în original şi copie xerox
 • Certificatele de naştere ale copiilor în original şi copie xerox.
 • Certificatul de naştere al mamei în  original şi copie xerox.
 • Sentinţă civilă care să poarte ştampilă de  rămasă definitvă şi irevocabilă cu privire la încredinţarea minorilor în original şi în copie xerox

DIVORT PRIN ACORDUL SOTILOR

ACTELE NECESARE PENTRU DIVORT PRIN ACORDUL SOTILOR

 1. Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
 2. Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
 3. Declaraţie autentificată în faţa notarului public, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;
 4. Livret de familie, în original;
 5. Dosar .

 

Actele pentru divort se depun la Primarie la serviciul STARE CIVILA