Nasteri

STABILIRE FILIAŢIE

 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • Certificatele de  naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin ale părinţilor.

RECUNOAŞTEREA PATERNITĂŢII prin înscris autentic

 • - Declaraţie de recunoaştere din partea tatălui ,autentificată:
      - la notar în România;
      - la notar în străinătate(în cazul în care tatăl minorului se află plecat pe o perioadă de timp mai îndelungată).
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • Certificat de naştere al tatălui  în original şi copie xerox
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox

INCUVIINTARE PURTARE NUME

ACTELE NECESARE PENTRU INCUVIINTARE PURTARE NUME

 1. Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă;
 2. B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin în original şi copie xerox;
 3. Certificat de naştere al tatălui în original şi copie xerox;
 4. Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox.

 

 

Actele necesare privind incuviintare purtare nume se depun la STAREA CIVILA