Cauta in site

Acte

Cerere ridicare stare incompatibilitate

Model Cerere ridicare stare incompatibilitate avocat

 

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a) _____________________________________, avocat incompatibil in cadrul Baroului _________________________, prin Decizia nr. ________din___/___/______ va rog sa-mi aprobati ridicarea incompatibilitatii in conformitate cu art. 25 din Legea 51/1995 , incepand cu data de___/___/______ .


Cerere reconventionala

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ........................, domiciliat in ................, str. ............, nr. ..., parat in dosarul nr. ..... aflat pe rolul acestei instante, in calitate de reclamant fiind numitul ......................, formulez cerere reconventionala impotriva reclamantului pentru ca prin hotararea pe care o veti da sa fie obligat sa .................... si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

In fapt, am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru .....................


Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Receptie Inscriere  imobil ANCPI ( Cartea Funciara )

 

                                                      CĂTRE,

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ__________.

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ___________

 

Nr. de înregistrare _______/__________

 

CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE

 

 


CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE

CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE  PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE

                                            C E R E R E,


Cerere pentru obţinerea certificatului de deces

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

CERERE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE DECES


Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere
Subsemnatul(a) _____
va rog sa-mi aprobati înscrierea, în registrele de stare civila române, a certificatului (extrasului) de NASTERE eliberat de autoritatile _______, privind pe ______ , nascut(a) la data


Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de deces
Domnule ambasador,
Subsemnatul(a) ___
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea, în registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de DECES eliberat de autorităţile ________, privind pe ...
Anexez la prezenta:
certificatul (extrasul) de deces ...


Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespunde serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso. Va rugam utilizati pentru listare formularul din pagina de download.

 


Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

 

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se descarca din pagina de download