Cauta in site

Acte

Cerere de ordonanta presedintiala

Domnule Presedinte,

S.C. ..........................., cu sediul in ............, str. ............., nr. ..., judet/sector .............., inmatriculata in Registrul Comertului .............. sub nr. ..., prin reprezentantul legal ............................, in calitate de ................, fac prezenta CERERE DE ORDONANTA PRESEDINTIALA, pentru ca, prin hotararea pe care o veti pronunta, sa-l obligati pe ......................, domiciliat in ..........., str. ........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., la ..................... si la plata cheltuielilor de judecata.


Cerere de liberare provizorie pe cautiune

DOMNULE PRESEDINTE/PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul ......................., domiciliat in .............., str. ............, nr. ..., inculpat in dosarul penal nr. ......., pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. ....., arestat preventiv de la data de ............, va rog sa dispuneti eliberarea mea provizorie pe cautiune, deoarece consider ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 160 C. proc. pen.


Cerere de liberare conditionata

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ......................., domiciliat in ................, str. ............., nr. ..., va rog sa dispuneti liberarea mea conditionata din executarea pedepsei cu inchisoare in executarea careia ma aflu.

Motivele cererii:

In fapt, prin sentinta penala nr. ........... din ............, pronuntata de ..............., in dosarul penal nr. ......, in baza art. ...., am fost condamnat la o pedeapsa de ........... inchisoare, ramasa definitiva.


Cerere de inmatriculare - transcriere in cazul vanzarii cumpararii

MODEL CERERE DE ÎNMATRICULARE sau TRANSCRIERE

(IN CAZUL VANZARII - CUMPĂRĂRII) utilizat la inscrierea autovehiculului

 

 

Domnule Comandant,

Subsemnatul(a)_______               cu domiciliul /sediul în localitatea ___________,               strada _________________________, nr._____                , bloc_____ , scara , apart. , sector__________,judet            _______________________, detinator al  vehiculului:


Cerere de executare

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ........................., domiciliat in .............., str. ............, nr. ..., formulez prezenta cerere de executare, scop in care depun decizia civila nr. ....... din ............., pronuntata de ................ in dosarul nr. ......, investita cu formula executorie, din care reiese ca datornicul .................., domiciliat in .............., a fost obligat sa-mi ..........................


Cerere de divort

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata(ul) ........................, domiciliat(a) in ............., str. .........., nr. ..., chem in judecata pe sotul(ia) meu(a) ......................, domiciliat(a) in ............, str. .........., nr. ..., pentru divort, urmand ca, pe baza probelor ce vor fi administrate in cauza, instanta sa hotarasca:

1. in temeiul art. 37 alin. 2 C. fam., desfacerea casatoriei incheiata intre noi si inregistrata sub nr. ....... din ............. la ............. din vina paratului(ei);


Cerere de depunere de acte la dosar

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ............................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ..........., reclamant in dosarul nr. ..../........, cu termen la ..........., va rog sa luati act ca inteleg sa depun la dosarul cauzei urmatoarele acte solicitate de instanta:

- .................................;

- .................................;

- .................................,

in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat paratului.

 

 


Cerere de declarare a disparitiei

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul ......................, domiciliat in ..............., str. ............, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., formulez prezenta cerere de declarare a disparitiei privind pe ..................., nascut la data de ............, in ............, cu ultimul domiciliu in ............., str. ............., nr. ....

 

 

Motivele actiunii:

In fapt ...................... a disparut de la domiciliu la data de ..............