Cauta in site

Acte

Act constitutiv Fundatie

FUNDATIA .....................................

ACT CONSTITUTIV

I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL FUNDATIEI

Art. 1

Fundatia ....................... este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, non-guvernamentala si non-profit, infiintata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 2

Durata de functionare a fundatiei este nelimitata.

Art. 3

Sediul fundatiei este in .................... Fundatia poate infiinta filiale in tara.

II. SCOPUL SI ACTIVITATILE FUNDATIEI

Art. 4


Act constitutiv al unei Societati Comerciale (S.A.)

ACT CONSTITUTIV AL S.C. ....................... S.A.

1. Subsemnatul .............., cetatean ..........., domiciliat in ............... , identificat cu B.I. seria .. nr. ......, eliberat de Politia ............,la data de ..........., nascut la data de .........., in localitatea ................;

2. Subsemnatul .............., cetatean ..........., domiciliat in ............... , identificat cu B.I. seria .. nr. ......, eliberat de Politia ............,la data de ..........., nascut la data de .........., in localitatea ................;


Act aditional contract individual munca

Model Act aditional contract individual munca 2011 - 2013

S.C. ______________________________
CUI ______________________________
Nr. ______ / __/__/__

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. ________
din  __/__/__

la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. ___/___.___._______ în registrul general de evidenţă a salariaţilor

  

 

 

 PĂRŢILE:

 


Cerere ridicare suspendare

Model Cerere ridicare suspendare avocat

 

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)____________________________________, avocat suspendat la cerere in cadrul Baroului ______________________, prin Decizia nr.___________    din___/___/______ va rog sa-mi aprobati ridicarea suspendarii si reinscrierea in Tabloul avocatilor activi incepand cu data de___/___/______

Ma oblig sa achit taxa de reinscriere conform Hotararii 63/2011 a U.N.B.R.

         Va multumesc,
 
Data,                                                           Semnatura,