Avocatura

Acte utile pentru avocati si cabinete avocatura

Cerere suspendare la cerere - avocat

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)______________________________________,  avocat definitiv în cadrul Baroului _________________________  vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 28 lit. d din Legea 51/1995 suspendarea la cerere din activitate pe o perioada_______________(sau nedeterminata) începând cu data de___/___/______.

Mă oblig sa achit la zi cotele și taxele profesionale.
 

Vă mulțumesc ,
 
Data,                                                              Semnătura,
 


Cerere ridicare stare incompatibilitate

Model Cerere ridicare stare incompatibilitate avocat

 

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a) _____________________________________, avocat incompatibil in cadrul Baroului _________________________, prin Decizia nr. ________din___/___/______ va rog sa-mi aprobati ridicarea incompatibilitatii in conformitate cu art. 25 din Legea 51/1995 , incepand cu data de___/___/______ .


Cerere inscriere registrul curatori

Model Cerere inscriere avocat in registru curatori

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a) _______________________________________, avocat în cadrul Baroului ____________________, prin prezenta solicit să-mi aprobați înscrierea în Registrul curatorilor speciali constituit prin intermediul Serviciului de Asistență Judiciară în conformitate cu art. 58 alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Vă mulțumesc.

Data,                                                Semnatura,
 


Cerere ridicare suspendare

Model Cerere ridicare suspendare avocat

 

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)____________________________________, avocat suspendat la cerere in cadrul Baroului ______________________, prin Decizia nr.___________    din___/___/______ va rog sa-mi aprobati ridicarea suspendarii si reinscrierea in Tabloul avocatilor activi incepand cu data de___/___/______

Ma oblig sa achit taxa de reinscriere conform Hotararii 63/2011 a U.N.B.R.

         Va multumesc,
 
Data,                                                           Semnatura,
 

 


Cerere infintare birou de lucru avocat

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)________________________________________, avocat definitiv în cadrul Baroului __________________________ vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 222 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, înființarea unui birou de lucru la adresa __________________________________

Anexez alaturat copie dupa urmatoarele acte (act proprietate, contract comodat, contract de inchiriere, etc., dupa caz).
 

 
Data,                                                                             Semnatura,