Cereri

Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare

Oficiul de Cadastru Şi Publicitate Imobiliara ……………..

BIROUL  DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………….

CERERE

pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

        Domnule asistent-registrator,

            Subsemnatul (a) ……………………………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea …………


Cerere Demisie cu Preaviz

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii. Perioada de preaviz de ____ zile calendaristice va decurge da la data prezentei pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la S.C. _______________________________ . Va rog sa procedati la intocmirea documentelor necesare pentru incetarea contractului individual de munca! Formular Cerere Demisie cu Preaviz - contracte munca


Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Receptie Inscriere  imobil ANCPI ( Cartea Funciara )

 

                                                      CĂTRE,

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ__________.

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ___________

 

Nr. de înregistrare _______/__________

 

CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE

 

 


Cerere inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Inscriere imobil ANCPI       

 

OFICIUL DE CADASTRU  ŞI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ___________________

BIROUL  DE CADASTRU  ŞI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ_______________________

 

                                                                                       Nr. de înregistrare ________/___/___/ 20__

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 


Cerere de inmatriculare - transcriere in cazul vanzarii cumpararii

MODEL CERERE DE ÎNMATRICULARE sau TRANSCRIERE

(IN CAZUL VANZARII - CUMPĂRĂRII) utilizat la inscrierea autovehiculului

 

 

Domnule Comandant,

Subsemnatul(a)_______               cu domiciliul /sediul în localitatea ___________,               strada _________________________, nr._____                , bloc_____ , scara , apart. , sector__________,judet            _______________________, detinator al  vehiculului:


Cerere suspendare la cerere - avocat

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)______________________________________,  avocat definitiv în cadrul Baroului _________________________  vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 28 lit. d din Legea 51/1995 suspendarea la cerere din activitate pe o perioada_______________(sau nedeterminata) începând cu data de___/___/______.

Mă oblig sa achit la zi cotele și taxele profesionale.
 

Vă mulțumesc ,
 
Data,                                                              Semnătura,
 


Cerere ridicare stare incompatibilitate

Model Cerere ridicare stare incompatibilitate avocat

 

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a) _____________________________________, avocat incompatibil in cadrul Baroului _________________________, prin Decizia nr. ________din___/___/______ va rog sa-mi aprobati ridicarea incompatibilitatii in conformitate cu art. 25 din Legea 51/1995 , incepand cu data de___/___/______ .


Cerere inscriere registrul curatori

Model Cerere inscriere avocat in registru curatori

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a) _______________________________________, avocat în cadrul Baroului ____________________, prin prezenta solicit să-mi aprobați înscrierea în Registrul curatorilor speciali constituit prin intermediul Serviciului de Asistență Judiciară în conformitate cu art. 58 alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Vă mulțumesc.

Data,                                                Semnatura,
 


Cerere ridicare suspendare

Model Cerere ridicare suspendare avocat

 

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)____________________________________, avocat suspendat la cerere in cadrul Baroului ______________________, prin Decizia nr.___________    din___/___/______ va rog sa-mi aprobati ridicarea suspendarii si reinscrierea in Tabloul avocatilor activi incepand cu data de___/___/______

Ma oblig sa achit taxa de reinscriere conform Hotararii 63/2011 a U.N.B.R.

         Va multumesc,
 
Data,                                                           Semnatura,
 

 


Cerere infintare birou de lucru avocat

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)________________________________________, avocat definitiv în cadrul Baroului __________________________ vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 222 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, înființarea unui birou de lucru la adresa __________________________________

Anexez alaturat copie dupa urmatoarele acte (act proprietate, contract comodat, contract de inchiriere, etc., dupa caz).
 

 
Data,                                                                             Semnatura,
 


Cerere concediu fara plata

Model cerere concediu fara plata

Cerere Concediu

Nr inregistrare______________

                               Domnule Director,

Subsemnatul_____________________ __________ angajat al ____________________pe functia de ________________ , avand marca__________  vă rog să îmi aprobaţi cererea  de concediu fără plată în perioada  ___/___/_____    -      ___/___/______

Menţionez că solicit concediul fără plata pentru motivul __________________________________________________________.


Cerere demisie cu acordul partilor

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data de ___/___/______, CNP ____________________________, având funcţia de _________________________ la SC ________