Formulare Consulare

Procura speciala pensie

Formular Model procura speciala pensie
Subsemnatul _____ ...
pentru mine să: ______( întocmească dosarul de pensie, deschidă contul curent, încasarea pensiei pentru plăţi curente şi restante, semnarea extrasului de cont).
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine şi în numele meu oriunde va fi necesar,


Procura generala procurarea de acte de studii stare civila

Model procura generală pentru procurarea de acte de studii sau stare civilă
formular consular procurare acte de studii sau acte de stare civila

să mă reprezinte în faţa instituţiilor publice şi faţă de particulari, pentru a-mi susţine drepturile şi interesele în legătură cu eliberarea şi ridicarea actului (de stare civilă/studii).


Procura vanzare autoturism

Procura vanzare autoturism
Model formular consular procura speciala de vanzare autoturisme
Pentru aceasta, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile legate de vânzarea autoturismului descris, reprezentându-mă în faţa organelor administrative, inclusiv Biroul Poliţiei rutiere din jud.___, administraţia financiară locală, RAR, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar,


Procura speciala vanzare imobile

Formular consular model procură speciala vanzare imobile

Pentru aceasta, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa organelor administrative, judecătoreşti, a notarului public şi a particularilor în vederea semnării contractului în formă autentică de vânzare-cumpărare primind preţul înstrăinării bunului.


Procura judiciara

Formular Model Procura judiciara

pentru a mă reprezenta cu puteri depline la ________(instanţa), în cauză având ca obiect___, înregistrată pe rol la __, dosar nr. __.
Mandatarul meu va intenta acţiunea şi o va semna, va primi toate actele de procedură, inclusiv hotărârile judecătoreşti, va putea realiza orice tranzacţie, va putea renunţa la acţiune, va putea declara şi va putea renunţa la orice cale de atac, mă va reprezenta la toate instanţele care vor judeca această cauză atât la fond


DECLARATIE de revocare a unei procuri

Formular DECLARAŢIE de revocare a unei procuri

având calitatea de mandatar a fost împuternicit să ___,prin prezenta, pe proprie răspundere, declar că revoc în mod expres mandatul acordat domnului ___, prin procura mai sus menţionată. Totodată, declar că mă oblige să aduc la cunoştinţa mandatarului denunţarea unilaterală a procurii autentificate la


Declaratie acordul parintilor pentru ieşirea din tara a minorului

DECLARATIE PRIVIND ACORDUL PARINTILOR PENTRU IESIREA DIN TARA A MINORULUI
INSOTIT DE O ALTA PERSOANA FÍZICA MAJORA ...
precizeaza, in detaliu, adresa din tara de destinatie, la care va locui minorul).
* Totodata, mentionam faptul ca minorul urmeaza/nu urmeaza a ramane pe teritoriul_______________
(se precizeaza statul pe teritoriul caruia urmeaza a ramane minorul), fiind incredintat


Procură specială pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar

Procură specială pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar
Subsemnatul ..... Imputernicesc pe -.......... sa ma reprezinte în fata institutiilor publice, instantelor judecatoresti, precum si fata
de particulari, pentru a-mi sustine drepturile si interesele în legatura cu obtinerea certificatului de cazier judiciar.