Imputerniciri

Imputerniciri

Modele de imputerniciri

Modele de Imputerniciri formulare de imputernicire download acte imputernicire firma in format pdf, word, doc

Imputernicire auto iesire din tara

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

Antetul cu datele firmei                                      Nr. ieşire / data
                                                                            ________/_______
                                                                                      


Procura ( imputernicire ) Persoana din strainatate pentru persoana din Romania

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat in tara fara a avea nevoie de apostila
PROCURA SPECIALA GENERALA
Subsemnatul ______, domiciliat in ______ identificat cu ______ seria _______ nr.____________, eliberat de _____
împuternicesc prin prezenta


Imputernicire notariala vanzare auto donatie

Imputernicire notariala vanzare auto donatie.
Subsemnatul ........
În acest scop, mandatarul meu este împuternicit să semneze actul de vânzare-cumpărare, să achite vânzătorului preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine şi să plătească toate taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.


Imputernicire depunere declaratii somaj

Model Imputernicire depunere declaratii somaj
Pentru respectarea prevederilor art 5 alin. (3) din Ordinul 405/2004 de aprobare a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj cu modificarile si completarile ulterioare.
Imputernicesc pe d-l/d-na * .........., posesor al BI/CI
cu depunerea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj .


Imputernicire Auto

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata autoritatilor administratiei publice si instantelor judecatoresti, in fata organelor de politie rutiera, la Registrul Auto Roman, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice,