Plangeri

Plangere prealabila de punere in miscare a actiunii penale

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ............, domiciliat(a) in ............, formulez:

Plangere prealabila de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului(ei) ............, fiul (fiica) lui ............, si al(a) ............, nascut(a) la data de ............, in .........., domiciliat(a) in .........., pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de ............, comisa la data de ............


Plangere prealabila

Domnule Presdinte,

S.C. ............................., cu sediul in ................., str. .............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judet/sector .................., inmatriculata la Registrul Comertului .............., sub nr. ......., prin reprezentantul legal ....................., in calitate de ................., formulam prezenta PLANGERE PREALABILA impotriva faptuitorului ............................, domiciliat in ................, str. ..........., nr. ..., pentru savarsirea infractiunii de ...................., prevazuta si pedepsita de art. ... din Codul penal.


Plangere penala

PLANGERE PENALA

(introdusa la organul de urmarire penala)

Domnule Prim Procuror,

Subsemnatul .............................., domiciliat in ..........., str. .........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ............, formulez prezenta plangere penala impotriva faptuitorului ........................., domiciliat in ............, str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ..........., pentru savarsirea infractiunii de ................, prevazuta si pedepsita de art. ... C. penal.
 

Motivele plangerii:


Plangere impotriva masurii sau actului de urmarire penala

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul(a) ........................., domiciliat(a) in ..........., inculpat(a)/parte vatamata/parte civila/parte responsabila civilmente/expert etc. in dosarul de cercetare penala nr. ....., ma plang impotriva masurii sau actului de urmarire penala, prin care mi s-a confiscat ..................../mi s-a aplicat o amenda administrativa de ......... lei, considerandu-se ca fapta este lipsita de pericol social.


Plangere impotriva clauzelor contractuale impuse de un agent economic

Catre Inspectoratul de Concurenta al .......................

In atentia domnului director ..............................

Subscrisa Societate comerciala ......................., cu sediul in ............, str. ..............., nr. ..., tel./fax .............., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul ............., reprezentata de domnul/doamna ......................, avand functia de ............., formuleaza prin prezenta

PLANGERE


Plangere contraventionala

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ..........................., domiciliat(a) in ............, formulez:

Plangere contraventionala impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ....., din ............, incheiat de ..............., prin care, in baza art. .... din ........, am fost sanctionat(a). Cu aceasta plangere cer anularea procesului-verbal in cauza ..............

Motivele plangerii: