Statute si acte constitutive

Hotarare AGA privind diverse operatiuni

Hotarare AGA pentru diverse operatiuni hotarare AGA activitate de creditare bancara

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR/ACTIONARILOR
S.C. _____________ S.R.L./S.A. („SOCIETATEA”)
J_____________, CUI _____________
NR. _____________ din data de ___/___/_____

In sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de ___/___/_____, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificiarile si completarile ulterioare, asociatii/actionarii:


Statut fundatie (II)

STATUTUL Fundatiei ...............................

Subsemnatul/Subsemnatii (Subscrisele)

a) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

b) .................................... , identificat cu BI/CI, seria ...... , nr ................... , eliberat de ............... , domiciliat in .................

............................................................................................................


Statut federatie

STATUT al Federatiei ".................."

Cap. I: Denumirea, forma juridica, sediul si durata de functionare

Art. 1

Prezenta federatie poarta denumirea de "......................" numita in cele ce urmeaza "Federatia".

Federatia se infiinteaza la initiativa urmatoarelor persoane:


Statut asociatie non-guvernamentala

STATUT ASOCIATIE NON-GUVERNAMENTALA

 

Capitolul I

Dispozitii generale

Art.1

Se constituie Asociatia cu denumirea............ potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare, de catre urmatoarele persoane, membri fondatori:

.....................................

.....................................

.....................................

Aceasta denumire va fi respectata in toate documentele, anunturile si relatiile cu alte institutii.


Statut asociatie (II)

STATUTUL Asociatiei ..................... Subsemnatii ( Subscrisele) ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in .................. ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in .................. ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in ..................


Statut asociatie (I)

ASOCIATIA ....................

STATUT

Asociatia ........

I. DENUMIREA, MEMBRII FONDATORI, FORMA JURIDICA, DURATA, PATRIMONIUL SI SEDIUL

Art. 1. Urmatorii:

- ..........................., cetatean .........., nascut la data de ..........., rezident in .............., str. ..........., nr. ..., sector/judet ........., avand pasaport nr. ..., eliberat la data de ............ de ..............;


Act constitutiv societate in nume colectiv

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE IN NUME COLECTIV

ACTIVITATE PRINCIPALA - Fabricarea produselor lactate

Subsemnatii:

- .................., CNP....................., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ......, sc. ........, et. ...., ap. ...., sector/judet ......., posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria ................ nr. ......., eliberat de ........... a Mun./Or. ............. la data de ............

Si


Act constitutiv societate in comandita simpla

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA

ACTIVITATE PRINCIPALA - Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului

Subsemnatii:

- .................., CNP........................, nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in .............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ..........., posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ......., eliberat de ...................... a Mun./Or. ............. la data de ............

Si


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (III)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Comert cu amanuntul

Subsemnatul ...................., CNP..................., nascut la data de................., in localitatea........................, cetatean roman, domiciliat in ........., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ...., identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de .........................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Activitati de realizare si furnizare de programe

Subsemnatul ...................., CNP......................., nascut la data de.........., in localitatea........................, cetatean roman, domiciliat in ..............., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de ..................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic

Subsemnatul ...................., CNP...................., nascut la data de ...................., in localitatea...................., cetatean roman, domiciliat in ............, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de ..................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU DOI ASOCIATI

 

 

ACTIVITATE PRINCIPALA - Productia, prelucrarea si conservarea carnii

Subsemnatii,

- ..............., nascut(a) in ......... la data .........., cetatean roman, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...., posesor(oare) al (a) B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de .......... a Mun./Or. ............. la data de .........., CNP ..........................

Si