Notari Judetul Bacau

Notari Judetul Bacau Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Bacau notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Bacau telefoane

Notari

Notar ABABEI GHEORGHE BacauBirou Notarial ABABEI GHEORGHE din Bacău judetul Bacău
Notar ABABEI RADU MIHAIL BacauBirou Notarial ABABEI RADU MIHAIL din Bacau judetul Bacău
Notar ANDONIU MARINELA RacaciuniBirou Notarial ANDONIU MARINELA din Răcăciuni judetul Bacău
Notar ANTONIU IRINA BacauBirou Notarial ANTONIU IRINA din Bacău judetul Bacău
Notar BĂISAN ANDREI-HELIUS Bacau Birou Notarial BĂISAN ANDREI-HELIUS din Bacău judetul Bacău
Notar BĂLAN MĂRINICA Moinesti Birou Notarial BĂLAN MĂRINICA din Moinesti judetul Bacău
Notar BĂLAN MIHNEA Oneşti Birou Notarial BĂLAN MIHNEA din Oneşti judetul Bacău
Notar BALAN RALUCA DIANA Moineşti Birou Notarial BALAN RALUCA DIANA din Moineşti judetul Bacău
Notar BĂLAN VASILE Onesti Birou Notarial BĂLAN VASILE din Onesti judetul Bacău
Notar BĂRBIERU CARMEN NICOLETA Bacau Birou Notarial BĂRBIERU CARMEN NICOLETA din Bacău judetul Bacău
Notar BÎRGĂOANU ADINA-BEATRICE Darmaneşti Birou Notarial BÎRGĂOANU ADINA-BEATRICE din Dărmăneşti judetul Bacău
Notar BÎRGĂOANU ALEXANDRU-MARIUS Bacau Birou Notarial BÎRGĂOANU ALEXANDRU-MARIUS din Bacău judetul Bacău
Notar BLĂGAN ALEXANDRU-IOSIF Bacau Birou Notarial BLĂGAN ALEXANDRU-IOSIF din Bacău judetul Bacău
Notar BLAGAN GEORGE BacauBirou Notarial BLAGAN GEORGE din Bacău judetul Bacău
Notar BLĂGAN IOSIF Oneşti Birou Notarial BLĂGAN IOSIF din Oneşti judetul Bacău
Notar BURBULEA DUMITRU SascutBirou Notarial BURBULEA DUMITRU din Sascut judetul Bacău
Notar BURLUI - BUZNEA LACRAMIOARA BacauBirou Notarial BURLUI - BUZNEA LACRAMIOARA din Bacau judetul Bacău
Notar CAZAN DIANA Moineşti Birou Notarial CAZAN DIANA din Moineşti judetul Bacău
Notar CLIVETI CĂTĂLINA Podu TurculuiBirou Notarial CLIVETI CĂTĂLINA din Podu Turcului judetul Bacău
Notar CRISTUDOR ELENA BacauBirou Notarial CRISTUDOR ELENA din Bacău judetul Bacău
Notar DÂSCĂ IULIA-MĂDĂLINA BacauBirou Notarial DÂSCĂ IULIA-MĂDĂLINA din Bacau judetul Bacău
Notar DOBROVICI OANA-KRISTINA ComaneştiBirou Notarial DOBROVICI OANA-KRISTINA din Comăneşti judetul Bacău
Notar DRAGOMIR MONA-LACRAMIOARA BacauBirou Notarial DRAGOMIR MONA-LACRAMIOARA din Bacău judetul Bacău
Notar ENĂCHESCU OLGA LAURA BacauBirou Notarial ENĂCHESCU OLGA LAURA din Bacău judetul Bacău
Notar FILIP ANA-MARIA-CRISTINA BacauBirou Notarial FILIP ANA-MARIA-CRISTINA din Bacău judetul Bacău
Notar FILIP GELU BacauBirou Notarial FILIP GELU din Bacau judetul Bacău
Notar FLOREA TATIANA OnestiBirou Notarial FLOREA TATIANA din Onesti judetul Bacău
Notar GHIHANIŞ DIDEL OneştiBirou Notarial GHIHANIŞ DIDEL din Oneşti judetul Bacău
Notar HODOROGEA CRISTINA EMILIA BacauBirou Notarial HODOROGEA CRISTINA EMILIA din Bacau judetul Bacău
Notar HODOROGEA CRISTINA EMILIA BacauBirou Notarial HODOROGEA CRISTINA EMILIA din Bacau judetul Bacău

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO