Cauta in site

Notar BLAGAN GEORGE

Date contact notar BLAGAN GEORGE

Camera Notariala: 
Notarul BLAGAN GEORGE face parte din Biroul Notarial " "

Notar BLAGAN GEORGE Bacau

Birou Notarial BLAGAN GEORGE din Bacău judetul Bacău

Adresa: 
Adresa notarului BLAGAN GEORGE este : STR. 9 MAI NR. 17 PARTER BACĂU, judetul BACĂU
Locatia: 
  • Judetul Bacau
  • Bacau

Notari aceeasi localitate

Notar ABABEI GHEORGHE BacauBirou Notarial ABABEI GHEORGHE din Bacău judetul Bacău
Notar ABABEI RADU MIHAIL BacauBirou Notarial ABABEI RADU MIHAIL din Bacau judetul Bacău
Notar ANTONIU IRINA BacauBirou Notarial ANTONIU IRINA din Bacău judetul Bacău
Notar BĂISAN ANDREI-HELIUS Bacau Birou Notarial BĂISAN ANDREI-HELIUS din Bacău judetul Bacău
Notar BĂRBIERU CARMEN NICOLETA Bacau Birou Notarial BĂRBIERU CARMEN NICOLETA din Bacău judetul Bacău

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO