Cauta in site

Notar BLĂGAN IOSIF

Date contact notar BLĂGAN IOSIF

Camera Notariala: 
Notarul BLĂGAN IOSIF face parte din Biroul Notarial " "

Notar BLĂGAN IOSIF Oneşti

 

Birou Notarial BLĂGAN IOSIF din Oneşti judetul Bacău

Adresa: 
Adresa notarului BLĂGAN IOSIF este : ONEŞTI, judetul BACĂU
Locatia: 
  • Judetul Bacau
  • Onesti

Notari aceeasi localitate

Notar BĂLAN MIHNEA Oneşti Birou Notarial BĂLAN MIHNEA din Oneşti judetul Bacău
Notar BĂLAN VASILE Onesti Birou Notarial BĂLAN VASILE din Onesti judetul Bacău
Notar FLOREA TATIANA OnestiBirou Notarial FLOREA TATIANA din Onesti judetul Bacău
Notar GHIHANIŞ DIDEL OneştiBirou Notarial GHIHANIŞ DIDEL din Oneşti judetul Bacău
Notar IGNAT LIDIA-CRISTINA OneştiBirou Notarial IGNAT LIDIA-CRISTINA din Oneşti judetul Bacău

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO