Notari Judetul Botosani

Notari Judetul Botosani Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Botosani notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Botosani telefoane

Notari

Notar AGACHI CORNELIA BotosaniBirou Notarial AGACHI CORNELIA din Botoşani judetul Botoşani
Notar AGACHI STELIAN BotosaniBirou Notarial AGACHI STELIAN din Botosani judetul Botoşani
Notar AMARIE ALEXANDRU DorohoiBirou Notarial AMARIE ALEXANDRU din Dorohoi judetul Botoşani
Notar AMARIE IOAN DorohoiBirou Notarial AMARIE IOAN din Dorohoi judetul Botoşani
Notar AMARIE IOAN DorohoiBirou Notarial AMARIE IOAN din Dorohoi judetul Botoşani
Notar ANIŢEI RETA Botosani Birou Notarial ANIŢEI RETA din Botoşani judetul Botoşani
Notar BĂRCULEŢ IRINA-MIHAELA Truşeşti Birou Notarial BĂRCULEŢ IRINA-MIHAELA din Truşeşti judetul Botoşani
Notar BOBU LILI BotosaniBirou Notarial BOBU LILI din Botoşani judetul Botoşani
Notar COŞORIANU-PUŞCAŞU LENUŢA SaveniBirou Notarial COŞORIANU-PUŞCAŞU LENUŢA din Săveni judetul Botoşani
Notar HUMELNICU COCA BotosaniBirou Notarial HUMELNICU COCA din Botoşani judetul Botoşani
Notar MARIAN VIORICA BuceceaBirou Notarial MARIAN VIORICA din Bucecea judetul Botoşani
Notar NASTASĂ ALEXANDRU BotosaniBirou Notarial NASTASĂ ALEXANDRU din Botoşani judetul Botoşani
Notar PODUŢ ADELINA-MARIA BotosaniBirou Notarial PODUŢ ADELINA-MARIA din Botoşani judetul Botoşani
Notar PODUŢ VALENTINA BotosaniBirou Notarial PODUŢ VALENTINA din Botoşani judetul Botoşani
Notar POPOVICI CRISTIAN DAN BotosaniBirou Notarial POPOVICI CRISTIAN DAN din Botoşani judetul Botoşani
Notar PRICOP DORIN-EMANOIL DarabaniBirou Notarial PRICOP DORIN-EMANOIL din Darabani judetul Botoşani
Notar PRICOP LUIZA DorohoiBirou Notarial PRICOP LUIZA din Dorohoi judetul Botoşani
Notar PUŞCAŞU GABRIEL-TIBERIU BotosaniBirou Notarial PUŞCAŞU GABRIEL-TIBERIU din Botosani judetul Botoşani
Notar ROMAN ELENA BotosaniBirou Notarial ROMAN ELENA din Botoşani judetul Botoşani
Notar ŢĂRANU ANA BotosaniBirou Notarial ŢĂRANU ANA din Botoşani judetul Botoşani
Notar TEODORESCU DORINA DorohoiBirou Notarial TEODORESCU DORINA din Dorohoi judetul Botoşani
Notar VATAVU ANA-MARIA BotosaniBirou Notarial VATAVU ANA-MARIA din Botoşani judetul Botoşani

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO