Notari Judetul Braila

Notari Judetul Braila Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Braila notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Braila telefoane

Notari

Notar ANGHEL RALUCA- CATRINEL-ELENA FaureiBirou Notarial ANGHEL RALUCA- CATRINEL-ELENA din Făurei judetul Brăila
Notar BORCUŢEAN DRAGOŞ-DUMITRU BrailaBirou Notarial BORCUŢEAN DRAGOŞ-DUMITRU din Brăila judetul Brăila
Notar BORCUŢEAN LILIANA BrailaBirou Notarial BORCUŢEAN LILIANA din Braila judetul Brăila
Notar BORCUŢEAN MIHAI BrailaBirou Notarial BORCUŢEAN MIHAI din Brăila judetul Brăila
Notar BORCUTEAN ŞTEFANIA-OANA BrailaBirou Notarial BORCUTEAN ŞTEFANIA-OANA din Brăila judetul Brăila
Notar CHIŞ MIHAELA LILIANA BrailaBirou Notarial CHIŞ MIHAELA LILIANA din Brăila judetul Brăila
Notar CHIŞCANU VIOREL VIVIAN BrailaBirou Notarial CHIŞCANU VIOREL VIVIAN din Brăila judetul Brăila
Notar CIUTACU FANEL MARIAN BrailaBirou Notarial CIUTACU FANEL MARIAN din Braila judetul Brăila
Notar CIUTACU LENUŢA BrailaBirou Notarial CIUTACU LENUŢA din Braila judetul Brăila
Notar CLOSCĂ AURELIAN-DANIEL IancaBirou Notarial CLOSCĂ AURELIAN-DANIEL din Ianca judetul Brăila
Notar DOLOIU MARIA ROBERTA GropeniBirou Notarial DOLOIU MARIA ROBERTA din Gropeni judetul Brăila
Notar DUMITRA CRISTINA ViziruBirou Notarial DUMITRA CRISTINA din Viziru judetul Brăila
Notar IANCU NICOLETA CRISTINELA BrailaBirou Notarial IANCU NICOLETA CRISTINELA din Brăila judetul Brăila
Notar ION-ZAMFIRESCU CRISTINA BrailaBirou Notarial ION-ZAMFIRESCU CRISTINA din Braila judetul Brăila
Notar ISTRATE VIORICA MaxineniBirou Notarial ISTRATE VIORICA din Măxineni judetul Brăila
Notar LOI PAUL MIRCEA GropeniBirou Notarial LOI PAUL MIRCEA din Gropeni judetul Brăila
Notar LUŢEA AUREL BrailaBirou Notarial LUŢEA AUREL din Brăila judetul Brăila
Notar MIHALACHE EMIL BrailaBirou Notarial MIHALACHE EMIL din Braila judetul Brăila
Notar MIHALACHE FLORICA BrailaBirou Notarial MIHALACHE FLORICA din Braila judetul Brăila
Notar MIŢESCU MARIUS IULIAN InsurateiBirou Notarial MIŢESCU MARIUS IULIAN din Insuratei judetul Brăila
Notar NĂMOLOŞANU MIHAELA MaxineniBirou Notarial NĂMOLOŞANU MIHAELA din Măxineni judetul Brăila
Notar NEGOITA LUANA THEREZA BrailaBirou Notarial NEGOITA LUANA THEREZA din Brăila judetul Brăila
Notar NICOLAE CORINA BrailaBirou Notarial NICOLAE CORINA din Brăila judetul Brăila
Notar PANĂ ELENA-ADELINA BrailaBirou Notarial PANĂ ELENA-ADELINA din Brăila judetul Brăila
Notar PANĂ MARIA CAMELIA BrailaBirou Notarial PANĂ MARIA CAMELIA din Brăila judetul Brăila
Notar PETCU SIMONA CARMEN BrailaBirou Notarial PETCU SIMONA CARMEN din Brăila judetul Brăila
Notar PLASOIANU ALINA MĂDĂLINA BrailaBirou Notarial PLASOIANU ALINA MĂDĂLINA din Braila judetul Brăila
Notar POPA ANDRA-ASTRID BrailaBirou Notarial POPA ANDRA-ASTRID din Brăila judetul Brăila
Notar POPA DORINA BrailaBirou Notarial POPA DORINA din Braila judetul Brăila
Notar RALEA GHEORGHE BrailaBirou Notarial RALEA GHEORGHE din Braila judetul Brăila

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO