Cauta in site

Notar BOAMFĂ ADRIAN

Date contact notar BOAMFĂ ADRIAN

Camera Notariala: 
Notarul BOAMFĂ ADRIAN face parte din Biroul Notarial " "

Notar BOAMFĂ ADRIAN Fagaraş

 

Birou Notarial BOAMFĂ ADRIAN din Făgăraş judetul Braşov

Adresa: 
Adresa notarului BOAMFĂ ADRIAN este : FĂGĂRAŞ, judetul BRAŞOV
Locatia: 
  • Judetul Brasov
  • Fagaras

Notari aceeasi localitate

Notar GABOR CONSTANTIN-AURELIAN FagaraşBirou Notarial GABOR CONSTANTIN-AURELIAN din Făgăraş judetul Braşov
Notar GYERGYAI MARIANA FagarasBirou Notarial GYERGYAI MARIANA din Fagaras judetul Braşov
Notar PAVĂL DOINA FagarasBirou Notarial PAVĂL DOINA din Fagaras judetul Braşov
Notar POPA MARIA CRISTINA FagaraşBirou Notarial POPA MARIA CRISTINA din Făgăraş judetul Braşov
Notar SĂBĂDUŞ MARIANA FagaraşBirou Notarial SĂBĂDUŞ MARIANA din Făgăraş judetul Braşov

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO