Cauta in site

Notar ALBU-COMĂNIŢĂ ANDREEA-MARIA

Date contact notar ALBU-COMĂNIŢĂ ANDREEA-MARIA

Camera Notariala: 
Notarul ALBU-COMĂNIŢĂ ANDREEA-MARIA face parte din Biroul Notarial " "

Notar ALBU-COMĂNIŢĂ ANDREEA-MARIA Sacele

 

Birou Notarial ALBU-COMĂNIŢĂ ANDREEA-MARIA din Sacele judetul Braşov

Adresa: 
Adresa notarului ALBU-COMĂNIŢĂ ANDREEA-MARIA este : Pta. Libertatii, Nr.27 SACELE, judetul BRAŞOV
Locatia: 
  • Judetul Brasov
  • Sacele

Notari aceeasi localitate

Notar ANTOHI CRISTINA SaceleBirou Notarial ANTOHI CRISTINA din Săcele judetul Braşov
Notar COSMA LAURA IOANA SaceleBirou Notarial COSMA LAURA IOANA din Sacele judetul Braşov
Notar IFRIM MIHAELA NICOLETA SaceleBirou Notarial IFRIM MIHAELA NICOLETA din Săcele judetul Braşov

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO