Notari Judetul Dolj

Notari Judetul Dolj Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Dolj notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Dolj telefoane

Notari

Notar BĂJENARU ANAMARIA Craiova Birou Notarial BĂJENARU ANAMARIA din Craiova judetul Dolj
Notar BALACI EUGEN CraiovaBirou Notarial BALACI EUGEN din Craiova judetul Dolj
Notar BAZGU MARIANA CraiovaBirou Notarial BAZGU MARIANA din Craiova judetul Dolj
Notar BELU AUREL BailestiBirou Notarial BELU AUREL din Băilesti judetul Dolj
Notar BUDIANĂ IONUŢ-RĂZVAN CalafatBirou Notarial BUDIANĂ IONUŢ-RĂZVAN din Calafat judetul Dolj
Notar CÂRSTEA-CABA TEREZIA-EMANOILA-MARGARETA CraiovaBirou Notarial CÂRSTEA-CABA TEREZIA-EMANOILA-MARGARETA din Craiova judetul Dolj
Notar CĂTĂNOIU GEORGETA CraiovaBirou Notarial CĂTĂNOIU GEORGETA din Craiova judetul Dolj
Notar CERNOBAI CLAUDIU - EMIL CraiovaBirou Notarial CERNOBAI CLAUDIU - EMIL din Craiova judetul Dolj
Notar CIOVICA GHEORGHE CraiovaBirou Notarial CIOVICA GHEORGHE din Craiova judetul Dolj
Notar CONSTANTINESCU MIHAELA-TAMARA ScorniceştiBirou Notarial CONSTANTINESCU MIHAELA-TAMARA din Scorniceşti judetul Dolj
Notar CUREA IONEL DabuleniBirou Notarial CUREA IONEL din Dăbuleni judetul Dolj
Notar DEFTA EMIL CraiovaBirou Notarial DEFTA EMIL din Craiova judetul Dolj
Notar DIACONESCU GELU-EMILIAN FiliasiBirou Notarial DIACONESCU GELU-EMILIAN din Filiaşi judetul Dolj
Notar DIACONU CRISTIAN CraiovaBirou Notarial DIACONU CRISTIAN din Craiova judetul Dolj
Notar DIACONU LAURA SegarceaBirou Notarial DIACONU LAURA din Segarcea judetul Dolj
Notar DINCĂ ADRIANA CraiovaBirou Notarial DINCĂ ADRIANA din Craiova judetul Dolj
Notar DRĂGANCEA OFELIA CraiovaBirou Notarial DRĂGANCEA OFELIA din Craiova judetul Dolj
Notar DRAGHICI FLOREA FiliasiBirou Notarial DRAGHICI FLOREA din Filiasi judetul Dolj
Notar DRĂGUŞIN DĂNUŢ FLORIN CraiovaBirou Notarial DRĂGUŞIN DĂNUŢ FLORIN din Craiova judetul Dolj
Notar DRĂGUSIN MIRCEA CraiovaBirou Notarial DRĂGUSIN MIRCEA din Craiova judetul Dolj
Notar FĂURAR DOINA CraiovaBirou Notarial FĂURAR DOINA din Craiova judetul Dolj
Notar FLOREA ANA-MARIA SegarceaBirou Notarial FLOREA ANA-MARIA din Segarcea judetul Dolj
Notar FLOREA GRIGORIE SegarceaBirou Notarial FLOREA GRIGORIE din Segarcea judetul Dolj
Notar FLORESCU MARIA- MAGDALENA CalafatBirou Notarial FLORESCU MARIA- MAGDALENA din Calafat judetul Dolj
Notar FURTUNĂ SIMONA CraiovaBirou Notarial FURTUNĂ SIMONA din Craiova judetul Dolj
Notar GĂGEATU ILIE CraiovaBirou Notarial GĂGEATU ILIE din Craiova judetul Dolj
Notar GAŞPAR MONICA-ORTANSA BailestiBirou Notarial GAŞPAR MONICA-ORTANSA din Bailesti judetul Dolj
Notar GIURCAN GABRIELA BailestiBirou Notarial GIURCAN GABRIELA din Bailesti judetul Dolj
Notar GLIGĂ LAURA Baileşti Birou Notarial GLIGĂ LAURA din Băileşti judetul Dolj
Notar GUNESCU-TUDOR MARINELA-DANIELA CraiovaBirou Notarial GUNESCU-TUDOR MARINELA-DANIELA din Craiova judetul Dolj

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO