Notari Judetul Galati

Notari Judetul Galati Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Galati notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Galati telefoane

Notari

Notar ARGINT GEORGIANA INGRID TecuciBirou Notarial ARGINT GEORGIANA INGRID din Tecuci judetul Galaţi
Notar ARTENE ALEXANDRA Tudor VladimirescuBirou Notarial ARTENE ALEXANDRA din Tudor Vladimirescu judetul Galaţi
Notar AVRAM LAURA-ROXANA Targu BujorBirou Notarial AVRAM LAURA-ROXANA din Târgu Bujor judetul Galaţi
Notar BARĂU ZÂNA Bereşti Birou Notarial BARĂU ZÂNA din Bereşti judetul Galaţi
Notar BENTU NICOLETA MIRONA TecuciBirou Notarial BENTU NICOLETA MIRONA din Tecuci judetul Galaţi
Notar BOBOC MARIOARA RODICA GalatiBirou Notarial BOBOC MARIOARA RODICA din Galaţi judetul Galaţi
Notar BUDA LILIANA GalatiBirou Notarial BUDA LILIANA din Galaţi judetul Galaţi
Notar CĂPĂTAN MIHAELA-MARIETA PecheaBirou Notarial CĂPĂTAN MIHAELA-MARIETA din Pechea judetul Galaţi
Notar CHIPARCĂ FRANCESCA-BEATRICE PanciuBirou Notarial CHIPARCĂ FRANCESCA-BEATRICE din Panciu judetul Galaţi
Notar CILLIOTA LIDIA OTILIA GalatiBirou Notarial CILLIOTA LIDIA OTILIA din Galati judetul Galaţi
Notar CIUCĂ LIVIU BOGDAN GalatiBirou Notarial CIUCĂ LIVIU BOGDAN din Galati judetul Galaţi
Notar CONSTANTIN OANA GalatiBirou Notarial CONSTANTIN OANA din Galaţi judetul Galaţi
Notar CONSTANTINESCU MARICICA GalatiBirou Notarial CONSTANTINESCU MARICICA din Galati judetul Galaţi
Notar COZMA FELICIA GalatiBirou Notarial COZMA FELICIA din Galaţi judetul Galaţi
Notar COZMA VALENTIN GalatiBirou Notarial COZMA VALENTIN din Galaţi judetul Galaţi
Notar CRĂCIUN CRISTIAN-RADU GalatiBirou Notarial CRĂCIUN CRISTIAN-RADU din Galaţi judetul Galaţi
Notar CRĂCIUN RĂZVAN IancaBirou Notarial CRĂCIUN RĂZVAN din Ianca judetul Galaţi
Notar DIMITRIEVICI IULIA GalatiBirou Notarial DIMITRIEVICI IULIA din Galaţi judetul Galaţi
Notar ENACHE ANICA GalatiBirou Notarial ENACHE ANICA din Galati judetul Galaţi
Notar GÂLCĂ ANDREEA-CORINA GalatiBirou Notarial GÂLCĂ ANDREEA-CORINA din Galaţi judetul Galaţi
Notar GAUBE ODRIN NARCIS LieştiBirou Notarial GAUBE ODRIN NARCIS din Lieşti judetul Galaţi
Notar GAUBE RODICA LieştiBirou Notarial GAUBE RODICA din Lieşti judetul Galaţi
Notar GHECENCO ELISABETA GalatiBirou Notarial GHECENCO ELISABETA din Galati judetul Galaţi
Notar GHECENCO LAURA GalatiBirou Notarial GHECENCO LAURA din Galaţi judetul Galaţi
Notar GHEORGHE GENILIA GalatiBirou Notarial GHEORGHE GENILIA din Galaţi judetul Galaţi
Notar GHIMIS MIHAELA-BEATRICE GalatiBirou Notarial GHIMIS MIHAELA-BEATRICE din Galaţi judetul Galaţi
Notar GHINTUIALĂ NADIA-ANDREEA CudalbiBirou Notarial GHINTUIALĂ NADIA-ANDREEA din Cudalbi judetul Galaţi
Notar GÎRLEANU GEORGE-ŞTEFĂNIŢĂ GalatiBirou Notarial GÎRLEANU GEORGE-ŞTEFĂNIŢĂ din Galaţi judetul Galaţi
Notar GURIŢOIU ILINCA TecuciBirou Notarial GURIŢOIU ILINCA din Tecuci judetul Galaţi
Notar HOGAŞ COSTICĂ GalatiBirou Notarial HOGAŞ COSTICĂ din Galati judetul Galaţi

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO