Notari Judetul Giurgiu

Notari Judetul Giurgiu Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Giurgiu notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Giurgiu telefoane

Notari

Notar AGAVRILOAEI DAMIRA-IOANA Letca NouaBirou Notarial AGAVRILOAEI DAMIRA-IOANA din Letca-Nouă judetul Giurgiu
Notar BONŢ MARINELA Colibaşi Birou Notarial BONŢ MARINELA din Colibaşi judetul Giurgiu
Notar BOŞCA OANA-TEODORA GhimpatiBirou Notarial BOŞCA OANA-TEODORA din Ghimpaţi judetul Giurgiu
Notar BUNDA ANDREI Roata De JosBirou Notarial BUNDA ANDREI din Roata De Jos judetul Giurgiu
Notar CĂRĂUŞU DIANA-TEODORA GreacaBirou Notarial CĂRĂUŞU DIANA-TEODORA din Greaca judetul Giurgiu
Notar CHIVORCHIAN MARIA ARŞALUIS IepureştiBirou Notarial CHIVORCHIAN MARIA ARŞALUIS din Iepureşti judetul Giurgiu
Notar CIOBANU DINEL VICTOR GiurgiuBirou Notarial CIOBANU DINEL VICTOR din Giurgiu judetul Giurgiu
Notar COADĂ FLORIN ADRIAN BaneasaBirou Notarial COADĂ FLORIN ADRIAN din Băneasa judetul Giurgiu
Notar COSTAN IRINA GiurgiuBirou Notarial COSTAN IRINA din Giurgiu judetul Giurgiu
Notar COSTEA MIHAELA-CORNELIA HotareleBirou Notarial COSTEA MIHAELA-CORNELIA din Hotarele judetul Giurgiu
Notar DĂNILĂ ALEXANDRA-IRINA Letca NouaBirou Notarial DĂNILĂ ALEXANDRA-IRINA din Letca Nouă judetul Giurgiu
Notar DRĂGULIN STELUŢA-NICOLETA GiurgiuBirou Notarial DRĂGULIN STELUŢA-NICOLETA din Giurgiu judetul Giurgiu
Notar DURBAC ELENA GiurgiuBirou Notarial DURBAC ELENA din Giurgiu judetul Giurgiu
Notar FLOROVICI MARIA - MAGDALENA UlmiBirou Notarial FLOROVICI MARIA - MAGDALENA din Ulmi judetul Giurgiu
Notar GURĂU ADRIANA-LUCIA Roata De JosBirou Notarial GURĂU ADRIANA-LUCIA din Roata De Jos judetul Giurgiu
Notar GVINDA ARIADNA-IULIA GaiseniBirou Notarial GVINDA ARIADNA-IULIA din Găiseni judetul Giurgiu
Notar IONESCU OVIDIA JANINA GaujaniBirou Notarial IONESCU OVIDIA JANINA din Găujani judetul Giurgiu
Notar ISAC NICOLETA Bolintin ValeBirou Notarial ISAC NICOLETA din Bolintin Vale judetul Giurgiu
Notar ISPAS SORIN MihailestiBirou Notarial ISPAS SORIN din Mihăilesti judetul Giurgiu
Notar IVĂNESCU ADINA GiurgiuBirou Notarial IVĂNESCU ADINA din Giurgiu judetul Giurgiu
Notar KERNVEISZ MĂDĂLINA GoştinuBirou Notarial KERNVEISZ MĂDĂLINA din Goştinu judetul Giurgiu
Notar MANOLE PAUL ALEXANDRU CalugareniBirou Notarial MANOLE PAUL ALEXANDRU din Călugăreni judetul Giurgiu
Notar MARINCA ALEXANDRA-MAGDALENA VedeaBirou Notarial MARINCA ALEXANDRA-MAGDALENA din Vedea judetul Giurgiu
Notar MARINCAŞ ANA GhimpatiBirou Notarial MARINCAŞ ANA din Ghimpaţi judetul Giurgiu
Notar MIHAIL CRISTIAN CalugareniBirou Notarial MIHAIL CRISTIAN din Călugăreni judetul Giurgiu
Notar MIHAIL IOANA-ROXANA GhimpatiBirou Notarial MIHAIL IOANA-ROXANA din Ghimpaţi judetul Giurgiu
Notar MIHALACHE CRISTINA-MIHAELA GaiseniBirou Notarial MIHALACHE CRISTINA-MIHAELA din Găiseni judetul Giurgiu
Notar MIREA DRAGOŞ-IULIAN UlmiBirou Notarial MIREA DRAGOŞ-IULIAN din Ulmi judetul Giurgiu
Notar MORCOV ALEXANDRU GhimpatiBirou Notarial MORCOV ALEXANDRU din Ghimpaţi judetul Giurgiu
Notar NEAGOE MIHAELA GiurgiuBirou Notarial NEAGOE MIHAELA din Giurgiu judetul Giurgiu

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO