Notari Judetul Hunedoara

Notari Judetul Hunedoara Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Hunedoara notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Hunedoara telefoane

Notari

Notar AIOANEI VIORICA HunedoaraBirou Notarial AIOANEI VIORICA din Hunedoara judetul Hunedoara
Notar BĂCILĂ MARIA-DORINA Petrosani Birou Notarial BĂCILĂ MARIA-DORINA din Petrosani judetul Hunedoara
Notar BĂCILĂ OANA-MARIA Petroşani Birou Notarial BĂCILĂ OANA-MARIA din Petroşani judetul Hunedoara
Notar BĂIEŞAN GABRIELA Hunedoara Birou Notarial BĂIEŞAN GABRIELA din Hunedoara judetul Hunedoara
Notar BĂIEŞAN MAURA-GABRIELA-CRISTINA Hunedoara Birou Notarial BĂIEŞAN MAURA-GABRIELA-CRISTINA din Hunedoara judetul Hunedoara
Notar CHINDRIS DIANA-MARIA DevaBirou Notarial CHINDRIS DIANA-MARIA din Deva judetul Hunedoara
Notar CHINDRIŞ ELENA DevaBirou Notarial CHINDRIŞ ELENA din Deva judetul Hunedoara
Notar CIASCAI EMILIA-DORINA Deva Birou Notarial CIASCAI EMILIA-DORINA din Deva judetul Alba
Notar CIORA ADRIAN-SERGIU OraştieBirou Notarial CIORA ADRIAN-SERGIU din Orăştie judetul Hunedoara
Notar CIORA AURORA-MIRELA Orastie Birou Notarial CIORA AURORA-MIRELA din Orastie judetul Hunedoara
Notar DAJ RODICA PetrosaniBirou Notarial DAJ RODICA din Petrosani judetul Hunedoara
Notar ENACHE MARILENA-DORINA PetrilaBirou Notarial ENACHE MARILENA-DORINA din Petrila judetul Hunedoara
Notar FARCAŞ LADISLAU HunedoaraBirou Notarial FARCAŞ LADISLAU din Hunedoara judetul Hunedoara
Notar FARCAŞ LADISLAU-ADRIAN HunedoaraBirou Notarial FARCAŞ LADISLAU-ADRIAN din Hunedoara judetul Hunedoara
Notar GHERGHIN LIVIU PetroşaniBirou Notarial GHERGHIN LIVIU din Petroşani judetul Hunedoara
Notar GHERGHIN NICOLAE PetrosaniBirou Notarial GHERGHIN NICOLAE din Petrosani judetul Hunedoara
Notar HOTOIU IOAN DevaBirou Notarial HOTOIU IOAN din Deva judetul Hunedoara
Notar HOTOIU MIHAI DevaBirou Notarial HOTOIU MIHAI din Deva judetul Hunedoara
Notar ILINCA GEORGETA PetrosaniBirou Notarial ILINCA GEORGETA din Petrosani judetul Hunedoara
Notar LUPULESCU CĂTĂLIN-MARIUS HaţegBirou Notarial LUPULESCU CĂTĂLIN-MARIUS din Haţeg judetul Hunedoara
Notar LUPULESCU FLAVIA-LAURA Hateg Birou Notarial LUPULESCU FLAVIA-LAURA din Hateg judetul Hunedoara
Notar MĂRGINEANU GRIGORE-ADRIAN LupeniBirou Notarial MĂRGINEANU GRIGORE-ADRIAN din Lupeni judetul Hunedoara
Notar MASTACAN ION VulcanBirou Notarial MASTACAN ION din Vulcan judetul Hunedoara
Notar MORARU VLAD CalanBirou Notarial MORARU VLAD din Călan judetul Hunedoara
Notar NAPĂU DIANA- ELENA DevaBirou Notarial NAPĂU DIANA- ELENA din Deva judetul Hunedoara
Notar OPROESCU BIANCA-MIHAELA DevaBirou Notarial OPROESCU BIANCA-MIHAELA din Deva judetul Hunedoara
Notar OPRUŢA TATIANA DevaBirou Notarial OPRUŢA TATIANA din Deva judetul Hunedoara
Notar ORŞA ANA DevaBirou Notarial ORŞA ANA din Deva judetul Hunedoara
Notar ORŞA MARIUS DevaBirou Notarial ORŞA MARIUS din Deva judetul Hunedoara
Notar PETRUICA MARIA-CRISTINA BradBirou Notarial PETRUICA MARIA-CRISTINA din Brad judetul Hunedoara

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO