Notari Deva Judetul Hunedoara

Notari Deva Birouri Notariale

Birouri notariale Deva notari adresa telefon localizare pe harta

Informatii despre notari Deva program si adresa

Am gasit : 15 notari.

Notari

Notar CHINDRIS DIANA-MARIA DevaBirou Notarial CHINDRIS DIANA-MARIA din Deva judetul Hunedoara
Notar CHINDRIŞ ELENA DevaBirou Notarial CHINDRIŞ ELENA din Deva judetul Hunedoara
Notar CIASCAI EMILIA-DORINA Deva Birou Notarial CIASCAI EMILIA-DORINA din Deva judetul Alba
Notar HOTOIU IOAN DevaBirou Notarial HOTOIU IOAN din Deva judetul Hunedoara
Notar HOTOIU MIHAI DevaBirou Notarial HOTOIU MIHAI din Deva judetul Hunedoara
Notar NAPĂU DIANA- ELENA DevaBirou Notarial NAPĂU DIANA- ELENA din Deva judetul Hunedoara
Notar OPROESCU BIANCA-MIHAELA DevaBirou Notarial OPROESCU BIANCA-MIHAELA din Deva judetul Hunedoara
Notar OPRUŢA TATIANA DevaBirou Notarial OPRUŢA TATIANA din Deva judetul Hunedoara
Notar ORŞA ANA DevaBirou Notarial ORŞA ANA din Deva judetul Hunedoara
Notar ORŞA MARIUS DevaBirou Notarial ORŞA MARIUS din Deva judetul Hunedoara
Notar ROMAN FLORINA-VIOLETA DevaBirou Notarial ROMAN FLORINA-VIOLETA din Deva judetul Hunedoara
Notar ŞTEF OVIDIU-IOAN DevaBirou Notarial ŞTEF OVIDIU-IOAN din Deva judetul Hunedoara
Notar STOICA ELENA DevaBirou Notarial STOICA ELENA din Deva judetul Hunedoara
Notar VEREŞ ELENA DevaBirou Notarial VEREŞ ELENA din Deva judetul Hunedoara
Notar VEREŞ LAURA-DANIELA DevaBirou Notarial VEREŞ LAURA-DANIELA din Deva judetul Hunedoara

Notari dupa localitati

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO