Cauta in site

Notar PALAGHIA EDUARD FILIP

Date contact notar PALAGHIA EDUARD FILIP

Camera Notariala: 
Notarul PALAGHIA EDUARD FILIP face parte din Biroul Notarial " "

Notar PALAGHIA EDUARD FILIP Amara

Birou Notarial PALAGHIA EDUARD FILIP din Amara judetul Ialomiţa

Adresa: 
Adresa notarului PALAGHIA EDUARD FILIP este : AMARA, judetul IALOMIŢA
Locatia: 
  • Judetul Ialomita
  • Amara

Notari aceeasi localitate

Notar DUŢU-NEAGU LUIZA-MARIA AmaraBirou Notarial DUŢU-NEAGU LUIZA-MARIA din Amara judetul Ialomiţa
Notar MIHALACHE CRISTINA AmaraBirou Notarial MIHALACHE CRISTINA din Amara judetul Ialomiţa
Notar RICHIŢEANU ROXANA-CAMELIA AmaraBirou Notarial RICHIŢEANU ROXANA-CAMELIA din Amara judetul Ialomiţa

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO