Cauta in site

Notar NIŢU CRISTINA-EMILIA

Date contact notar NIŢU CRISTINA-EMILIA

Camera Notariala: 
Notarul NIŢU CRISTINA-EMILIA face parte din Biroul Notarial " "

Notar NIŢU CRISTINA-EMILIA Urziceni

Birou Notarial NIŢU CRISTINA-EMILIA din Urziceni judetul Ialomiţa

Adresa: 
Adresa notarului NIŢU CRISTINA-EMILIA este : STR. EROILOR, NR. 27 URZICENI, judetul IALOMIŢA
Locatia: 
  • Judetul Ialomita
  • Urziceni

Notari aceeasi localitate

Notar BARBU ALINA-ANDREEA UrziceniBirou Notarial BARBU ALINA-ANDREEA din Urziceni judetul Ialomiţa
Notar DAN LAURENTIU UrziceniBirou Notarial DAN LAURENTIU din Urziceni judetul Ialomiţa
Notar ION TRAIAN UrziceniBirou Notarial ION TRAIAN din Urziceni judetul Ialomiţa

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO