Notari Judetul Maramures

Notari Judetul Maramures Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Maramures notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Maramures telefoane

Notari

Notar BAL CRISTINA-MARIA Baia MareBirou Notarial BAL CRISTINA-MARIA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar BAL VLADIMIR-MIRCEA Baia MareBirou Notarial BAL VLADIMIR-MIRCEA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar BĂLGĂRĂDEAN ZOIE Seini Birou Notarial BĂLGĂRĂDEAN ZOIE din Seini judetul Maramureş
Notar BALOGH MELANIA Baia MareBirou Notarial BALOGH MELANIA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar BLEDEA STELUŢA Sighetul Marmaţiei Birou Notarial BLEDEA STELUŢA din Sighetul Marmaţiei judetul Maramureş
Notar BUZDUGAN MARIANA Sighetu MarmaţieiBirou Notarial BUZDUGAN MARIANA din Sighetu Marmaţiei judetul Maramureş
Notar CĂPUŞAN NICULINA Baia MareBirou Notarial CĂPUŞAN NICULINA din Baia-Mare judetul Maramureş
Notar CARDOŞ STELUŢA ELENA Baia MareBirou Notarial CARDOŞ STELUŢA ELENA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar CIUGUDEAN GEORGE-MAXIMILIAN Baia MareBirou Notarial CIUGUDEAN GEORGE-MAXIMILIAN din Baia Mare judetul Maramureş
Notar COMAN MARIA-IOANA Vişeu De SusBirou Notarial COMAN MARIA-IOANA din Vişeu De Sus judetul Maramureş
Notar CORPADEA CORINA-RALUCA Baia MareBirou Notarial CORPADEA CORINA-RALUCA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar DRAGOŞ BOGDANA-MARIA Baia MareBirou Notarial DRAGOŞ BOGDANA-MARIA din Baia-Mare judetul Maramureş
Notar DRAGOŞ IOANA Baia MareBirou Notarial DRAGOŞ IOANA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar DRAGOŞ VASILE Baia MareBirou Notarial DRAGOŞ VASILE din Baia Mare judetul Maramureş
Notar FIRIZAN GEORGE-BOGDAN Baia MareBirou Notarial FIRIZAN GEORGE-BOGDAN din Baia Mare judetul Maramureş
Notar FIRIZAN MARGARETA Baia MareBirou Notarial FIRIZAN MARGARETA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar GRIGOR CARMEN-LENUŢA Sighetu MarmaţieiBirou Notarial GRIGOR CARMEN-LENUŢA din Sighetu Marmaţiei judetul Maramureş
Notar HAUŞI IRINA-SABINA Baia MareBirou Notarial HAUŞI IRINA-SABINA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar LUJERDEANU CONSTANTIN Campia TurziiBirou Notarial LUJERDEANU CONSTANTIN din Câmpia Turzii judetul Maramureş
Notar MĂGUREAN MIHAI Baia MareBirou Notarial MĂGUREAN MIHAI din Baia Mare judetul Maramureş
Notar MARROUCHE OTILIA Sighetul MarmatieiBirou Notarial MARROUCHE OTILIA din Sighetul Marmatiei judetul Maramureş
Notar MUNTEANU CLAUDIU Şomcuta MareBirou Notarial MUNTEANU CLAUDIU din Şomcuta Mare judetul Maramureş
Notar MUNTEANU IOAN Şomcuta MareBirou Notarial MUNTEANU IOAN din Şomcuta-Mare judetul Maramureş
Notar MuresAN GERGETA-MARCELA Sighetu MarmaţieiBirou Notarial MuresAN GERGETA-MARCELA din Sighetu Marmaţiei judetul Maramureş
Notar NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ PETRINA-CONSUELA Baia MareBirou Notarial NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ PETRINA-CONSUELA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar PODELEANU RADU-AUREL Targu Lapuş Birou Notarial PODELEANU RADU-AUREL din Târgu Lăpuş judetul Maramureş
Notar PODELEANU RADU-CĂLIN-ANTON Targu LapusBirou Notarial PODELEANU RADU-CĂLIN-ANTON din Targu Lapus judetul Maramureş
Notar POP BRÎNDUŞA-MARIA Baia MareBirou Notarial POP BRÎNDUŞA-MARIA din Baia Mare judetul Maramureş
Notar SAS CONSTANTIN Vişeu De SusBirou Notarial SAS CONSTANTIN din Vişeu De Sus judetul Maramureş
Notar SAS GHEORGHE Sighetu MarmaţieiBirou Notarial SAS GHEORGHE din Sighetu-Marmaţiei judetul Maramureş

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO