Cauta in site

Notar ALMĂŞAN OLIMPIA

Date contact notar ALMĂŞAN OLIMPIA

Camera Notariala: 
Notarul ALMĂŞAN OLIMPIA face parte din Biroul Notarial " "

Notar ALMĂŞAN OLIMPIA Targu Mures

 

Birou Notarial ALMĂŞAN OLIMPIA din Târgu-Mureş judetul Mureş

Adresa: 
Adresa notarului ALMĂŞAN OLIMPIA este : PIATA UNIRII, Nr.5, JUD. Mures TÂRGU-MUREŞ, judetul MUREŞ
Locatia: 
  • Judetul Mures
  • Targu Mures

Notari aceeasi localitate

Notar ALBULESCU MARCELA-FELICIA Targu MuresBirou Notarial ALBULESCU MARCELA-FELICIA din Târgu Mureş judetul Mureş
Notar BACULEA EUGEN Tirgu MuresBirou Notarial BACULEA EUGEN din Tirgu Mures judetul Mureş
Notar BĂLGĂRĂDEAN EVA-STELA Tirgu Mures Birou Notarial BĂLGĂRĂDEAN EVA-STELA din Tirgu Mures judetul Mureş
Notar CIOCEA DELIA-SIMONA Tirgu MuresBirou Notarial CIOCEA DELIA-SIMONA din Tirgu Mures judetul Mureş
Notar CIUBUCĂ DRAGOŞ-ALEXANDRU Targu MuresBirou Notarial CIUBUCĂ DRAGOŞ-ALEXANDRU din Târgu Mureş judetul Mureş

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO