Notari Judetul Prahova

Notari Judetul Prahova Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Prahova notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Prahova telefoane

Notari

Notar ANTON GEORGETA UrlaţiBirou Notarial ANTON GEORGETA din Urlaţi judetul Prahova
Notar BARBU FLOAREA PloiestiBirou Notarial BARBU FLOAREA din Ploiesti judetul Prahova
Notar BĂRBULESCU ANDREEA Breaza Birou Notarial BĂRBULESCU ANDREEA din Breaza judetul Prahova
Notar BELEA PAULA GorgotaBirou Notarial BELEA PAULA din Gorgota judetul Prahova
Notar BOGASIU GHEORGHE SinaiaBirou Notarial BOGASIU GHEORGHE din Sinaia judetul Prahova
Notar BOTEZATU IOANA-ELEONORA PloiestiBirou Notarial BOTEZATU IOANA-ELEONORA din Ploieşti judetul Prahova
Notar BOTEZATU ION PloiestiBirou Notarial BOTEZATU ION din Ploieşti judetul Prahova
Notar BOTEZATU ION PloiestiBirou Notarial BOTEZATU ION din Ploieşti judetul Prahova
Notar CĂLIN MARIA MizilBirou Notarial CĂLIN MARIA din Mizil judetul Prahova
Notar CĂLIN MIRELA SangeruBirou Notarial CĂLIN MIRELA din Sângeru judetul Prahova
Notar CISMARU FILOFTEIA SinaiaBirou Notarial CISMARU FILOFTEIA din Sinaia judetul Prahova
Notar CODESCU ANA-GABRIELA ManeciuBirou Notarial CODESCU ANA-GABRIELA din Măneciu judetul Prahova
Notar CODESCU EUGENIA Valenii De MunteBirou Notarial CODESCU EUGENIA din Valenii De Munte judetul Prahova
Notar COSMA ANDREEA PloiestiBirou Notarial COSMA ANDREEA din Ploieşti judetul Prahova
Notar CURPENE ROXANA CampinaBirou Notarial CURPENE ROXANA din Câmpina judetul Prahova
Notar CURSARU NICOLAE-RADU ValcaneştiBirou Notarial CURSARU NICOLAE-RADU din Vâlcăneşti judetul Prahova
Notar DAN ALIN-ADRIAN Ceuaşu De CampieBirou Notarial DAN ALIN-ADRIAN din Ceuaşu De Câmpie judetul Prahova
Notar DĂNESCU PETRUŢA BuşteniBirou Notarial DĂNESCU PETRUŢA din Buşteni judetul Prahova
Notar DAVID CRISTIAN-EMANUEL PloiestiBirou Notarial DAVID CRISTIAN-EMANUEL din Ploiesti judetul Prahova
Notar DAVID ELLA PloiestiBirou Notarial DAVID ELLA din Ploieşti judetul Prahova
Notar DAVID LIVIA ApostolacheBirou Notarial DAVID LIVIA din Apostolache judetul Prahova
Notar DINU VLAD-ALEXANDRU ŞirnaBirou Notarial DINU VLAD-ALEXANDRU din Şirna judetul Prahova
Notar DRĂGAN FLORENTINA-VICTORIA BreazaBirou Notarial DRĂGAN FLORENTINA-VICTORIA din Breaza judetul Prahova
Notar DRĂGAN NICOLETA PloiestiBirou Notarial DRĂGAN NICOLETA din Ploiesti judetul Prahova
Notar ENOAE RODICA PredealBirou Notarial ENOAE RODICA din Predeal judetul Prahova
Notar FEIG SALIŞEN PloiestiBirou Notarial FEIG SALIŞEN din Ploieşti judetul Prahova
Notar FRAŢIAN EUGEN-IULIU StarchiojdBirou Notarial FRAŢIAN EUGEN-IULIU din Starchiojd judetul Prahova
Notar FRAŢIAN GEORGETA Valenii De MunteBirou Notarial FRAŢIAN GEORGETA din Vălenii De Munte judetul Prahova
Notar GÂLEA ION PloiestiBirou Notarial GÂLEA ION din Ploieşti judetul Prahova
Notar GHEORGHE CĂTĂLINA-MIHAELA BalţeştiBirou Notarial GHEORGHE CĂTĂLINA-MIHAELA din Bălţeşti judetul Prahova

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO