Notari Judetul Satu Mare

Notari Judetul Satu Mare Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Satu Mare notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Satu Mare telefoane

Notari

Notar BLEDEA CORNELIA LivadaBirou Notarial BLEDEA CORNELIA din Livada judetul Satu Mare
Notar BOTEA DUMITRU Satu MareBirou Notarial BOTEA DUMITRU din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar BOTEA ILEANA Satu MareBirou Notarial BOTEA ILEANA din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar CANDREA IUSCO -CARMEN Satu MareBirou Notarial CANDREA IUSCO -CARMEN din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar CHEREŞTEŞIU IOAN CareiBirou Notarial CHEREŞTEŞIU IOAN din Carei judetul Satu Mare
Notar CHEREŞTEŞIU ZSOLT CareiBirou Notarial CHEREŞTEŞIU ZSOLT din Carei judetul Satu Mare
Notar CODREANU MARIA -ANA Satu MareBirou Notarial CODREANU MARIA -ANA din Satu-Mare judetul Satu Mare
Notar GIUROESCU RADU -MAZEN Negreşti OaşBirou Notarial GIUROESCU RADU -MAZEN din Negreşti-Oaş judetul Satu Mare
Notar HATVANI HAJNAL CareiBirou Notarial HATVANI HAJNAL din Carei judetul Satu Mare
Notar HEŢEI ADINA - GHEORGHINA Satu MareBirou Notarial HEŢEI ADINA - GHEORGHINA din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar MICU ELENA MINERVA CareiBirou Notarial MICU ELENA MINERVA din Carei judetul Satu Mare
Notar MICU LAURA-GEORGETA Satu MareBirou Notarial MICU LAURA-GEORGETA din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar MULLER ENIKO-GABRIELA Satu MareBirou Notarial MULLER ENIKO-GABRIELA din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar MULLER WILHELM FRIDERICH Satu MareBirou Notarial MULLER WILHELM FRIDERICH din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar NIŢĂ GABRIELA Negreşti OaşBirou Notarial NIŢĂ GABRIELA din Negreşti Oaş judetul Satu Mare
Notar PETRUCA ECATERINA SUSANA Satu MareBirou Notarial PETRUCA ECATERINA SUSANA din Satu-Mare judetul Satu Mare
Notar PETRUCA PAUL Satu MareBirou Notarial PETRUCA PAUL din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar POP ADINA-MIOARA Satu MareBirou Notarial POP ADINA-MIOARA din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar PUGNER DONCA ANEMONA Satu MareBirou Notarial PUGNER DONCA ANEMONA din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar RAKOCZI FERENCZ-ROBERT TaşnadBirou Notarial RAKOCZI FERENCZ-ROBERT din Tăşnad judetul Satu Mare
Notar RESSLER PETRA FELICIA Satu MareBirou Notarial RESSLER PETRA FELICIA din Satu Mare judetul Satu Mare
Notar TODORAN TIBERIU Negreşti OaşBirou Notarial TODORAN TIBERIU din Negreşti Oaş judetul Satu Mare

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO