Notari Judetul Sibiu

Notari Judetul Sibiu Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Sibiu notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Sibiu telefoane

Notari

Notar AVRAM ADRIANA SalişteBirou Notarial AVRAM ADRIANA din Salişte judetul Sibiu
Notar AXENTE MIA MediaşBirou Notarial AXENTE MIA din Mediaş judetul Sibiu
Notar BADEA MARIA MIHAELA SibiuBirou Notarial BADEA MARIA MIHAELA din Sibiu judetul Sibiu
Notar BADIU RALUCA-CĂTĂLINA Sibiu Birou Notarial BADIU RALUCA-CĂTĂLINA din Sibiu judetul Sibiu
Notar BĂRA CLAUDIU-NICOLAE Sibiu Birou Notarial BĂRA CLAUDIU-NICOLAE din Sibiu judetul Sibiu
Notar BARBU LENUŢA Agnita Birou Notarial BARBU LENUŢA din Agnita judetul Sibiu
Notar BARTOK MONICA Sibiu Birou Notarial BARTOK MONICA din Sibiu judetul Alba
Notar BELDEAN VIOLETA Ocna SibiuluiBirou Notarial BELDEAN VIOLETA din Ocna Sibiului judetul Sibiu
Notar BEXA MIHAI SibiuBirou Notarial BEXA MIHAI din Sibiu judetul Sibiu
Notar BEXA SIMION Birou Notarial BEXA SIMION din Sibiu judetul Sibiu
Notar BEXA SIMION SibiuBirou Notarial BEXA SIMION din Sibiu judetul Sibiu
Notar BIANU TUDOR-IOAN SibiuBirou Notarial BIANU TUDOR-IOAN din Sibiu judetul Sibiu
Notar BIANU VICTORIA SibiuBirou Notarial BIANU VICTORIA din Sibiu judetul Sibiu
Notar BUCŞA DRAGOŞ SibiuBirou Notarial BUCŞA DRAGOŞ din Sibiu judetul Sibiu
Notar BUCŞA RADU-GABRIEL SibiuBirou Notarial BUCŞA RADU-GABRIEL din Sibiu judetul Sibiu
Notar BUCŞA VLAD SibiuBirou Notarial BUCŞA VLAD din Sibiu judetul Sibiu
Notar BUŢIU LILIANA-IULIANA Sibiu   Birou Notarial BUŢIU LILIANA-IULIANA din Sibiu judetul Sibiu
Notar BUŢIU ANTONIE Sibiu   Birou Notarial BUŢIU ANTONIE din Sibiu judetul Sibiu
Notar CÂRJE RADU SibiuBirou Notarial CÂRJE RADU din Sibiu judetul Sibiu
Notar CHIRILĂ CLAUDIA MARIANA CisnadieBirou Notarial CHIRILĂ CLAUDIA MARIANA din Cisnădie judetul Sibiu
Notar CIŞMAŞU ELENA SibiuBirou Notarial CIŞMAŞU ELENA din Sibiu judetul Sibiu
Notar COMŞA DELIA-ELENA SibiuBirou Notarial COMŞA DELIA-ELENA din Sibiu judetul Sibiu
Notar CRĂCIUN MIHAELA Miercurea SibiuluiBirou Notarial CRĂCIUN MIHAELA din Miercurea Sibiului judetul Sibiu
Notar CRISTEA CAMELIA LILIANA Mediaş Birou Notarial CRISTEA CAMELIA LILIANA din Mediaş judetul SIBIU
Notar CRISTEA DANIEL MediasBirou Notarial CRISTEA DANIEL din Medias judetul Sibiu
Notar DAN VALERICA SibiuBirou Notarial DAN VALERICA din Sibiu judetul Sibiu
Notar DODENCIU RODICA-EUGENIA SibiuBirou Notarial DODENCIU RODICA-EUGENIA din Sibiu judetul Sibiu
Notar DRĂGHICI ELENA SibiuBirou Notarial DRĂGHICI ELENA din Sibiu judetul Sibiu
Notar DRAGOMIR NICOLAE SibiuBirou Notarial DRAGOMIR NICOLAE din Sibiu judetul Sibiu
Notar DRAGOMIR OVIDIU-IOAN SibiuBirou Notarial DRAGOMIR OVIDIU-IOAN din Sibiu judetul Sibiu

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO