Cauta in site

Notar Olarean Andra-Alina

Date contact notar Olarean Andra-Alina

Camera Notariala: 
Notarul Olarean Andra-Alina face parte din Biroul Notarial " Birou individual notarial Olarean Andra-Alina "
Birou individual notarial Olarean Andra-Alina Circumscriptia Radauti, Oras Siret
Adresa: 
Str Alexandru cel Bun, nr. 3, Siret, jud. Suceava
Email-uri: 
Telefoane: 
0735/237.237 0230/281.193
Locatia: 
  • Judetul Suceava
  • Siret
Localizare: 

Birou individual notarial Olarean Andra-Alina

România

Notari aceeasi localitate

Notar CURCĂ GABRIELA-IULIANA SiretBirou Notarial CURCĂ GABRIELA-IULIANA din Siret judetul Suceava

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO