Notari Judetul Tulcea

Notari Judetul Tulcea Birouri Notariale

Birouri notariale Judetul Tulcea notari adresa telefon localizare pe harta

Adrese notari Judetul Tulcea telefoane

Notari

Notar AVRAM ELENA TulceaBirou Notarial AVRAM ELENA din Tulcea judetul Tulcea
Notar BOGDAN MIHAELA TulceaBirou Notarial BOGDAN MIHAELA din Tulcea judetul Tulcea
Notar BURADATENCU ADRIANA MacinBirou Notarial BURADATENCU ADRIANA din Macin judetul Tulcea
Notar BURADATENCU DRAGOŞ ANDREI MacinBirou Notarial BURADATENCU DRAGOŞ ANDREI din Măcin judetul Tulcea
Notar CORBEANU LAURA MĂDĂLINA TulceaBirou Notarial CORBEANU LAURA MĂDĂLINA din Tulcea judetul Tulcea
Notar DINCĂ GABRIELA MacinBirou Notarial DINCĂ GABRIELA din Măcin judetul Tulcea
Notar ENE FROSINA TulceaBirou Notarial ENE FROSINA din Tulcea judetul Tulcea
Notar GÂLCĂ ANA TulceaBirou Notarial GÂLCĂ ANA din Tulcea judetul Tulcea
Notar GÂLCĂ GRIGORE TulceaBirou Notarial GÂLCĂ GRIGORE din Tulcea judetul Tulcea
Notar ISTRATE-MUNTEANU DESPINA TulceaBirou Notarial ISTRATE-MUNTEANU DESPINA din Tulcea judetul Tulcea
Notar MIHAI PETRA TulceaBirou Notarial MIHAI PETRA din Tulcea judetul Tulcea
Notar MIHALCEA EMIL BabadagBirou Notarial MIHALCEA EMIL din Babadag judetul Tulcea
Notar MOCANU MARIANA BabadagBirou Notarial MOCANU MARIANA din Babadag judetul Tulcea
Notar PETRESCU TRAIAN TulceaBirou Notarial PETRESCU TRAIAN din Tulcea judetul Tulcea
Notar PORFIR ALEXANDRU TulceaBirou Notarial PORFIR ALEXANDRU din Tulcea judetul Tulcea
Notar PORFIR JENICA TulceaBirou Notarial PORFIR JENICA din Tulcea judetul Tulcea
Notar SĂLCEANU LIA TulceaBirou Notarial SĂLCEANU LIA din Tulcea judetul Tulcea
Notar SFÎRCEA DORINA BabadagBirou Notarial SFÎRCEA DORINA din Babadag judetul Tulcea
Notar VASILE VASILICA-VALENTINA TulceaBirou Notarial VASILE VASILICA-VALENTINA din Tulcea judetul Tulcea

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

    CONTRACT DE COMODAT AUTO