acte necesare Primarie

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI CÂND UNUL DINTRE SOŢI ESTE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE

  • Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea că are domiciliul în străinătate şi copie xerox
  • Certificatul de naştere în original şi în copie xerox
  • Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română
  • Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
    a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi în copie xerox