Anexa 7

Declaraţie privind acordul părinţilor pentru ieşirea din ţară a minorului însoţit de o altă persoană fizică majoră

S-a cerut autentificarea prezentului înscris
Anexa nr. 7

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

DECLARATIE PRIVIND ACORDUL PARINTILOR PENTRU IESIREA DIN TARA A MINORULUI
INSOTIT DE O ALTA PERSOANA FÍZICA MAJORA