filiatie

STABILIRE FILIAŢIE

  • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
  • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
  • Certificatele de  naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
  • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin ale părinţilor.