norme metodologice

Norme metodologice privind introducerea sistemelor moderne de plată OUG. 193/2002

Normele metodologice privind introducerea sistemelor moderne de plată OUG. 193/2002 - Forma consolidată

Forma consolidată valabilă la data de 14 Mai 2015

HOTĂRÂRE nr. 1.253 din 24 octombrie 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT:
GUVERNUL

PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 noiembrie 2003