preaviz

Cerere Demisie cu Preaviz

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii. Perioada de preaviz de ____ zile calendaristice va decurge da la data prezentei pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la S.C. _______________________________ . Va rog sa procedati la intocmirea documentelor necesare pentru incetarea contractului individual de munca! Formular Cerere Demisie cu Preaviz - contracte munca


Codul Muncii actualizat

Codul muncii actualizat 2013 prin :

Lege nr. 2/2013 - privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Lege nr. 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Lege nr. 147/2012 - pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii