stare civila

COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

  1. Sentinţă civilă în original , cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă;
  2. B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin al solicitantului ;
  3. Certificate de stare civilă, în original şi copii xerox;
     

Actele pentru complectarea actelor de stare civila se face la Primarie la serviciul STARE CIVILA

 


INCUVIINTARE PURTARE NUME

ACTELE NECESARE PENTRU INCUVIINTARE PURTARE NUME

  1. Sentinţa civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă;
  2. B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin în original şi copie xerox;
  3. Certificat de naştere al tatălui în original şi copie xerox;
  4. Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox.

 

 

Actele necesare privind incuviintare purtare nume se depun la STAREA CIVILA


Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere
Subsemnatul(a) _____
va rog sa-mi aprobati înscrierea, în registrele de stare civila române, a certificatului (extrasului) de NASTERE eliberat de autoritatile _______, privind pe ______ , nascut(a) la data


Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de deces

Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului (extrasului) de deces
Domnule ambasador,
Subsemnatul(a) ___
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea, în registrele de stare civilă române, a certificatului (extrasului) de DECES eliberat de autorităţile ________, privind pe ...
Anexez la prezenta:
certificatul (extrasul) de deces ...


Cerere pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespunde serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

În cazul formularelor cu 2 pagini, este necesar ca acestea să fie imprimate faţă/verso. Va rugam utilizati pentru listare formularul din pagina de download.

 


Cerere pentru obţinerea certificatului de deces

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

CERERE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE DECES


Cerere obtinere certificat de casatorie

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

CERERE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

(se completeaza cu majuscule)