Formulare Acte - Model download gratuit Act aditional contract individual munca Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act aditional contract individual munca

Taburi primare

Download Model de Act aditional contract individual munca

Download formular Model de Act aditional contract individual munca in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act aditional contract individual munca download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act aditional contract individual munca in format pdf, word, doc

Model Act aditional contract individual munca 2011 - 2013

S.C. ______________________________
CUI ______________________________
Nr. ______ / __/__/__

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. ________
din  __/__/__

la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. ___/___.___._______ în registrul general de evidenţă a salariaţilor

  

 

 

 PĂRŢILE:

 

1.   Persoana juridică/fizică S.C. ____________________________, cu sediul/domiciliul în str. _____________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, , localitatea  _________________________, judetul  ___________, cod postal ___________, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului, sub numărul ______________, cod fiscal ____________, telefon ……, reprezentată legal prin ________________, în calitate de ADMINISTRATOR

si

2.   Salariata _________________________, domiciliat(ă) în localitatea ___________________ STR. _____________, NR. ___, BL. ___, SC. ___, ET. ___, AP. ___, , _________________________, JUDETUL ___________, COD POSTAL-___________,, posesoare a cărţii de identitate seria ___, nr. _______, eliberată de _____________ la data de _____________, CNP _______________________, permis de munca seria ……… nr. ……………… din data………………,  angajat in functia de ___________________ (COR ____________).

în temeiul Art. 41 (CAPITOLUL 3 - Modificarea contractului individual de muncă) din Codul Muncii -  Legea 53/2003  am convenit  la modificarea Contractului Individual de Muncă  încheiat şi înregistrat sub nr ___/___.___._______  în registrul general de evidenţă a salariaţilor, astfel

    Art.1. Incepand cu data de __/__/__, se modifica (urmare a aparitiei Legii 40/2011) Contractul Individual de Muncă al D-nei/D-nului _______________ având CNP ____________________, după cum urmează:

 

 

 

CAPITOLUL SUPUS MODIFICARII

MODIFICAREA

CONTINUTUL MODIFICARII

 

L. Alte clauze: 

se introduce litera f).

f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Fisei Postului

 

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

La punctul 2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: se introduce litera f).

 

f). obligatia de a se supune obiectivelor de performanță individuale  impuse,   precum și  criteriilor de evaluare a realizării acestora

 

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

La punctul 4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii: se   introduce litera f).

 

f). sa evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performanță individuale  impuse,   precum și  dupa criteriile de evaluare a realizării acestora

 

 

 

 

 

 

Salariat,

Numele şi Prenumele   ______________________

Semnătura                  ______________________           

   Am primit un exemplar __/__/__

   ____________________________       

Reprezentant  legal angajator,

Numele si prenumele _____________________          Functia Administrator

Semnatura               _____________________            Stampila                       

formular act aditional contract individual munca

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

pentru resurse umane e foarte bun

- Palcu Lucian Ioan (neverificat) - 8 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Act aditional contract individual munca au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act aditional contract individual munca va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !