Formulare Acte - Model download gratuit Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara

Taburi primare

Download Model de Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara

Download formular Model de Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara in format pdf, word, doc

Cerere de inscriere in Registrul de asistenta judiciara SAJ

 

Domnul Decan,

 

Subsemnatul(a)_domiciliat(a) in localitatea_________________________________ str.________________________nr._________,bloc___, sc.___, et.___, apt.__ judet______________, sector_____________, avocat(a) definitiv/stagiar in cadrul Baroului_________________avand sediul profesional in localitatea_______________________ str.________________________nr._________,bloc___, sc.___, et.___, apt.__ judet______________, sector_____________, si forma de exercitare a profesiei , cu dreptul de a pune concluzii la judecatorii, Tribunalul__________________, Curtea de Apel______________, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala in temeiul art.68 ,alin.(1) si alin.(3) din Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata si completata prin O.U.G. nr. 159/26.11.2008 solicit sa fiu inscris(a) in Registrul de asistenta judiciara al Baroului______________ respectiv, in Registrul national de asistenta judiciara al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania in vederea acordarii asistentei judiciare si extrajudiciare in urmatoarele cauze :

a) penale

          - urmarire - noapte

                             - sarbatori legale;

                             - penitenciare;

                             - locuri de detentie ;

           - instante - civile ;

                             - militare ;

b) civile ;

c) comerciale;

d) administrative;

e) munca si asigurari sociale ;

f) refugati;

g) azilanti;

h) protectia copilului.

 

Totodata, mentionez ca ma oblig sa respect in totalitate si neconditionat indatoririle ce imi revin in legatura cu asigurarea asistentei judiciare si extrajudiciare astfel cum rezulta din dispozitiile codului de procedura penala, codului de procedura civila, Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata si completata prin O.U.G.nr.159/2008 , Statutul profesiei de avocat adoptat in sedinta Consiliului U.N.B.R. din 25 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare si toate celelalte hotarari ale organelor colegiale de conducere ale profesiei.

 Pentru contactare solicit sa fiu apelat prin__________________________________

 

Data____                                                                       Semnatura,

 

                                                                                           av.____________________________

 

 

DOMNULUI DECAN al BAROULUI_________________________________________

 

 

Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere avocat de inscriere in Registrul de asistenta judiciara va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !